FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Factsheets arbeidsmarktregio Zwolle, 2019

Door de gunstige economische ontwikkeling is er personeelskrapte op de arbeidsmarkt. Juist nu zijn er mogelijkheden om te zorgen dat ook mensen met een afstand op de arbeidsmarkt aan de slag komen en blijven, ook in mindere economische tijden.  Deze kansen realiseren vereist een inspanning van de  werkzoekende, de werkgever en andere arbeidsmarktpartijen op de regionale arbeidsmarkt. De onderstaande factsheets bieden hier waardevolle inzichten in: 

Belangrijke onderwerpen en inzichten
  • De kansen en knelpunten voor werkzoekenden en werkgevers in verschillende sectoren.
  • Het aantal vacatures en onbenut arbeidspotentieel.
  • Hoe verschillen hiertussen uitdagingen vormen voor de betreffende sectoren.
  • Bestaande werknemers in de bouwsector kunnen niet voor meer uren ingezet worden, omdat ze dit niet willen. Een van de redenen hiervoor is dat ze al zeer veel werken.
  • In de sector techniek en energietransitie is er sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt. Bestuurders vrezen ervoor dat de energietransitie stagneert, als het aantal werknemers niet aan de vraag voldoet.
  • In de transport- en logistieksector is de arbeidsmarktspanning voor een aantal beroepen krap en voor logistiek medewerkers, vuilnisophalers en dagbladenbezorgers zelfs zeer krap.
  • Voor een aantal beroepen in de zorgsector, zoals artsen en verzorgenden is de arbeidsmarkt eveneens krap.
  • Bij de creatieve beroepen is de arbeidsmarkt voor ICT'ers krap, terwijl hij voor o.a.  fotografen en auteurs ruim tot zeer ruim is. 

 

Bouwsector

De bouwsector is relatief groot in de Regio Zwolle en daarom is de sterke groei van deze sector sinds de crisisjaren van groot belang voor de regio. De groei werd in eerste instantie opgevangen door bestaand personeel, maar doordat veel werknemers al fulltime werken en niet meer kunnen werken, zijn er inmiddels duidelijke arbeidstekorten ontstaan en wordt de productie in de sector belemmerd. Bekijk de onderstaande factsheet voor meer informatie: 

  Factsheet bouwsector                                                                                    Infographic bouwsector

 

Sector TECHNIEK EN ENERGIETRANSITIE

Nederland bevindt zich in een energietransitie. Zo is tussen 2014 en 2016 het aantal arbeidsjaren in de duurzame energiesector met 15% gestegen (van 46.000 naar 53.000), terwijl het aantal arbeidsjaren in de traditionele energiesector met 12% is afgenomen (van 83.000 naar 73.000). Het Planbureau voor de Leefomgeving schat dat Overijssel in deze sector de komende jaren een sterke stijging in de vraag naar personeel zal ervaren. Bekijk de onderstaande factsheet voor meer informatie: 

  Factsheet sector techniek en energietransitie

 

Transport- en logistieksector

2018 was onder andere door stijgende brandstofprijzen een zwaar jaar voor de transport- en logistieksector, en naar verwachting zorgt de energietransitie mede voor verdere uitdagingen in 2019. Het grote personeelstekort in de Regio Zwolle vormt echter de grootste belemmering voor de sector. Hoewel de instroom van nieuwe arbeidskrachten groot is, draagt de sterke vergrijzing van de sector bij aan een zeer hoge arbeidsmarktspanning. Bekijk de onderstaande factsheet voor meer informatie: 

  Factsheet transport- en logistieksector                                                 Infographic transport- en logistieksector 

ZORGSECTOR

Het is van groot belang dat de zorg toegankelijk, goed en betaalbaar is, maar het wordt steeds lastiger om dit te realiseren. Door de vergrijzing stijgt namelijk niet alleen het aantal mensen dat intensievere zorg nodig heeft, maar neemt ook het aantal beschikbare arbeidskrachten af. Bovendien kunnen de personeelstekorten leiden tot hogere lonen, waardoor de betaalbaarheid van de zorg in het geding komt. In de Regio Zwolle is de arbeidsmarktspanning voor veel zorgberoepen nog gemiddeld, maar bij artsen en verzorgenden is deze inmiddels krap. Bekijk de onderstaande factsheet voor meer informatie: 

  Factsheet zorgsector

Nieuwe creativiteit

Deze factsheet bespreekt de economische ontwikkelingen omtrent creatieve beroepen zoals architecten, journalisten en timmerlieden etc. Het valt bijvoorbeeld op dat mannen bij de meeste creatieve beroepen beter vertegenwoordigd zijn dan vrouwen. Daarnaast is de arbeidsmarkt voor ICT'ers zeer krap, terwijl deze voor artistieke beroepen als fotografen en auteurs, ruim tot zeer ruim is. Mensen met een artistiek beroep willen doorgaans ook meer werken, omdat ze nu relatief weinig uren maken. Bekijk de onderstaande factsheet voor meer informatie: 

  Nieuwe creativiteit

 

 

 

 

Bikes lean against wall painting

POWERED BY

powered by