FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Gemiddeld 42% minder nieuwe vacatures in Overijssel sinds maatregelen

Belangrijkste inzichten
  • In Overijssel daalt het aantal online vacatures bij werkgevers sinds de intelligente lockdown met gemiddeld 42%.
  • De sectoren landbouw, bosbouw en visserij, cultuur, sport en recreatie, en energie worden in Overijssel relatief het zwaarst getroffen.
  • De beroepsklassen openbaar bestuur, veiligheid en juridische beroependienstverlenende beroepen, en pedagogische beroepen kennen in Overijssel de grootste afname van het aantal nieuw geplaatste vacatures.
  • De beroepsgroepen leidsters kinderopvang en onderwijsassistenten, uitvoerend kunstenaars, en kelners en barpersoneel kennen een relatief sterke afname van het aantal vacatures. 
  • Ondanks een krimpende vacaturemarkt, zijn er de afgelopen vier weken in Overijssel ook nog steeds beroepen waar nog veel vraag naar is: verkopers, verzorgenden, en systeemontwikkelaars en - analysten vormen de top drie. 
IMPACT CORONA OP DE Overijsselse VACATUREMARKT DUIDELIJK ZICHTBAAR

De impact van de maatregelen van het Kabinet rondom het coronavirus zijn in Overijssel duidelijk terug te zien in het aantal online vacatureplaatsingen. Vanaf week 11, het moment dat de intelligente lockdown ingesteld werd, zien we een terugval in het aantal vacatureplaatsingen bij werkgevers. In de tien weken (6 januari tot 15 maart) voorafgaand aan de lockdown lag het aantal nieuwe vacatures in Overijssel gemiddeld rond de 1.100 per week. In de eerste vier weken na aanvang van de crisis (15 maart tot 12 april) ligt het aantal nieuwe vacatures gemiddeld nog maar rond de 660 per week. Het aantal vacatures bij werkgevers ligt in de eerste vier weken van de crisis (15 maart tot 12 april) in Overijssel gemiddeld 42% lager dan in de acht weken voorafgaand aan de intelligente lockdown (20 januari tot 15 maart).

Aantal nieuwe vacatures in Overijssel per week
WELKE SECTOREN ZIJN HET ZWAARST GETROFFEN?

In Overijssel zien we in alle sectoren een afname van het aantal nieuwe vacatures. De sectoren landbouw, bosbouw en visserij, cultuur, sport en recreatie, en energie worden in Overijssel relatief het zwaarst getroffen. Aan de terugval in het aantal vacatures kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen.

  1. De economie is heel plotseling tot stilstand gekomen, hetgeen een belangrijke verklaring is voor de drastische afname van het aantal vacatures.
  2. Voor bedrijven en organisaties waarvan de activiteiten wel gewoon zijn blijven doorlopen kan het door social distancing lastig zijn om nieuwe mensen te werven. Om praktische redenen wordt er dan voor gekozen om de vacatures even uit te stellen. 

De vraag blijft dus in welke mate het hier gaat om de effecten van een langdurige economische recessie, of om de effecten van een tijdelijke vacature-uitstel door bedrijven en organisaties. Dit verschilt per sector. In de sectoren horeca, metaalindustrie, vervoer en opslag is sprake van een direct effect van de crisis, terwijl in de zorg eerder sprake is van vacature-uitstel.

Impact coronavirus op vacatures naar sector, Overijssel
WELKE BEROEPEN ZIJN HET ZWAARST GETROFFEN?

De beroepsklassen openbaar bestuur, veiligheid en juridische beroependienstverlenende beroepen, en pedagogische beroepen kennen in Overijssel de grootste afname van het aantal nieuw geplaatste vacatures.

Impact coronavirus op vacatures naar beroepsklassen, Overijssel

Zoomen we nader in op beroepsgroepen, dan worden de beroepsgroepen leidsters kinderopvang en onderwijsassistenten, uitvoerend kunstenaars, en kelners en barpersoneel het zwaarst getroffen door de coronacrisis.

Beroepsgroepen met grootste daling in aantal vacatures, Overijssel
WAAR IS NOG VRAAG NAAR NIEUWE MEDEWERKERS?

Naast krimpberoepen zijn er de afgelopen vier weken ook nog steeds beroepen waar nog veel vraag naar is. In onderstaande visualisaties is de top 20 weergeven van beroepgroepen waarvoor door werkgevers in de vier weken na de lockdown het grootste aantal vacatures is geplaatst. Verder hebben we ook een top 20 van werkgevers weergeven waarin we inzichtelijk maken welke werkgevers in de laatste vier weken het meeste aantal vacatures hebben geplaatst.

Top 20 beroepsgroepen met grootste aantal vacatures, Overijssel
Top 20 werkgevers met grootste aantal vacatures, Overijssel

 

 

 

 

POWERED BY

powered by