FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Inzicht in flexwerk

Belangrijkste inzichten 
  • Het regionale arbeidsmarktdashboard flexwerk is vanaf nu beschikbaar. Hierin komen de volgende onderdelen aan bod:
  • Aantal werkenden in de flexibele schil
  • Samenstelling flexibele schil en flexwerkers naar type arbeidsverhouding/contract
  • Kenmerken werkenden in de flexibele schil
  • Uren werkzaam in de flexibele schil
  • Mate waarin flexwerkers regulier onderwijs volgen
  • Huishoudenssamenstelling van flexwerkers en zzp'ers
  • Beroepen waarin flexwerk relatief vaak voorkomt
Corona en flexwerk: BEHOEFTE AAN INZICHT

Het kabinet heeft ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken en deze maatregelen hebben een relatief sterke impact op de flexwerkers in ons land. Inzicht in de situatie van flexwerkers is daarom van groot belang en om die reden heeft ArbeidsmarktInZicht een verkenning opgezet. Hierin wordt per regio informatie gegeven over het aantal flexwerkers en bijbehorende kenmerken (o.a. type contract, leeftijd, geslacht).

De verkenning bestaat uit twee onderdelen: een interactief dashboard waarin deze informatie op het niveau van Nederland, provincie, arbeidsmarktregio en COROP wordt weergegeven, en een downloadbare factsheet die de informatie op gemeentelijk niveau overzichtelijk samenvat. Om deze factsheet te downloaden, gaat u naar het dashboard en klikt u rechtsboven op de downloadknop.

Zowel het dashboard als de factsheet worden constant geüpdatet als er nieuwe data beschikbaar komen, dus u heeft altijd de meest actuele informatie ter beschikking.

Aanvullende informatie

Klik op deze link voor meer achtergrondinformatie over de flexwerkverkenning.

POWERED BY

powered by