FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Kans op werk in Brabant geactualiseerd

Belangrijkse inzichten
  • De arbeidsmarktperspectieven voor mbo'ers die dit jaar aan een opleiding beginnen, zijn over het algemeen gunstig 
  • In de Brabantse arbeidsmarktregio's heeft 60 procent van de mbo-opleidingen,  uitgedrukt in aantal gediplomeerden, een voldoende tot goede Kans op werk. 
  • Ongeveer 20 procent van de mbo-opleidingen, uitgedrukt in aantal gediplomeerden, heeft in de Brabantse arbeidsmarktregio's een geringe Kans op werk. 
  • De sectorkamer Techniek en gebouwde omgeving heeft in de Brabantse arbeidsmarktregio's het grootste aantal gediplomeerden met een ruim voldoende of goede Kans op werk (ongeveer 80 procent)
Wat is Kans op werk

Hoe groot is de kans dat een student na zijn studie werk vindt in het beroep waarvoor hij is opgeleid? Dat laten beroepsonderwijs en bedrijfsleven (SBB) zien met Kans op werk. Kans op werk is een prognose en laat zien hoe groot de kans is dat een student straks werk vindt in een beroep dat aansluit op de opleiding (inhoudelijk en qua niveau) in zijn of haar regio.
De berekening gaat uit van een student die nu met de opleiding begint en die in de normale studieduur afrondt. Voor een tweejarige opleiding gaat het dus om de kans op werk in 2021, voor een driejarige opleiding in 2022, enzovoorts. Kans op werk doet geen uitspraak over de kans op een baan in het algemeen.

Binnen ArbeidsmarktInZicht presenteren we Kans op werk op het niveau van mbo-sectorkamers (9) en mbo-marktsegmenten (35). De Kans op werk wordt daarbij uitgedrukt in een vijfpuntsschaal (goed, ruim voldoende, voldoende, matig, gering).  Voor de resultaten op het niveau van afzonderlijke mbo-opleidingen verwijzen we door naar SBB waar per mbo-opleiding een toelichting van het perspectief beschikbaar is. 

KANS OP WERK VOOR BRABANTSE REGIO'S GEACTUALISEERD

De resultaten van Kans op werk worden jaarlijks per mbo-opleiding en per arbeidsmarktregio geactualiseerd. In onderstaande visualisaties is de Kans op werk 2019 voor de Brabantse arbeidsmarktregio's weergegeven naar sectorkamer en marktsegment. Daarbij zijn de resultaten zowel naar aantal gediplomeerden met een bepaald perspectief als het aantal opleidingen met een bepaald perspectief weergegeven. 

Kans op werk naar sectorkamer

Kans op werk 2019: naar sectorkamer (gediplomeerden), Brabant
Kans op werk 2019: naar sectorkamer (aantal opleidingen), Brabant

Kans op werk naar marktsegment

Kans op werk 2019: naar marktsegment (gediplomeerden), Brabant
Kans op werk 2019: naar marktsegment (aantal opleidingen), Brabant
Gebruik Kans op werk

Kans op werk heeft als belangrijkste doel onafhankelijk voorlichting te geven aan studenten en hun ouders voor een juiste studie- en beroepskeuze. Ook krijgen de mbo-instellingen (ROC’s, AOC’s en vakscholen) te zien hoe hun opleidingen aansluiten op de regionale arbeidsmarkt. De ontwikkelde informatie is echter niet alleen geschikt voor de huidige gebruikers, maar is ook relevant voor regionale arbeidsmarktpartijen en branche- en sectororganisaties.

Indien er vragen zijn over specifieke uitkomsten, kunt u dit aangeven via de feedback-knop. Dan brengen we u in contact met de onderzoekers van SBB.    

 

POWERED BY

powered by