FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Limburg: steeds meer banen volgens de banenafspraak

BELANGRIJKSTE INZICHTEN
  • 1.600 banen erbij voor mensen met een arbeidsbeperking
  • Limburg ligt op koers om doelstellingen voor eind 2026 te behalen
  • Limburgse bedrijfsleven op schema, overheidssectoren blijven nog achter

In het sociaal akkoord 2013 is afgesproken om landelijk 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. De markt stelt zich garant voor 100.000 banen in 12 jaar en de overheid voor 25.000 banen in 10 jaar. Het gaat voornamelijk om banen voor mensen die niet in staat zijn om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. 

DOOR BANENAFSPRAAK WEER MEER WERK VOOR MENSEN MET BEPERKING

Eind maart 2018 waren er in Limburg volgens de definitie van de banenafspraak ongeveer 10.700 banen: 4.400 banen via een regulier dienstverband en de rest via een uitzendcontract of detachering (trendrapportage banenafspraak van het UWV). Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017 is het aantal banen volgens de banenafspraak toegenomen met bijna 1.600 banen. Er kwamen 1.000 banen bij via een regulier dienstverband en 600 banen via een uitzendcontract of detachering.

Trend banen volgens banenafspraak, Limburg
Limburgse BEDRIJFSLEVEN OP SCHEMA

Om de landelijke ambities voor 2026 te kunnen realiseren, stelt de Werkkamer elk jaar indicatief en per arbeidsmarktregio de doelstellingen op voor de banen volgens de banenafspraak. De Limburgse arbeidsmarktregio's lagen eind 2017 op schema: er moesten 8.623 banen zijn en er waren 10.450 banen.

Ten opzichte van de nulmeting eind december 2012 is het aantal banen volgens de banenafspraak met 4.200 banen toegenomen. Vooral het bedrijfsleven heeft via reguliere dienstverbanden gezorgd voor deze groei. Het aantal banen bij de werkgevers in de overheidssectoren blijft enigszins achter. Overheden besteden werk voor lager geschoolden voor een groot deel uit aan de markt. Bovendien is veel werk bij overheden kennisintensief. Dat kan verklaren waarom het lastig blijkt om een grote instroom van arbeidsbeperkten bij overheden te realiseren. 

Ontwikkeling aantal banen volgens banenafspraak t.o.v. nulmeting, Limburg

Aanbevelingen voor werkgevers in de overheid: 

  • Enthousiasmeren en motiveren van de werkgevers bij overheden door per overheidssector een ambassadeur van de banenafspraak aan te stellen.
  • De ambassadeur zoekt ook naar creatieve oplossingen om mensen te plaatsen.
  • Een vraagbaak en kennisbank voor de werkgevers.
  • Het duurzaam beleggen van de uitvoering van de banenafspraak, onder meer door het op te nemen in de reguliere HR-processen, inclusief de bijbehorende middelen.
  • ‘Omgekeerd plaatsen' blijkt vaak succesvol: op basis van de mogelijkheid van de kandidaat wordt een takenpakket samengesteld. Deze werkwijze verdient verdere uitwerking.

POWERED BY

powered by