FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Limburgse werkloosheid daalt niet verder

belangrijkste Inzichten
  • De werkloosheid in Limburg bevindt zich op een historisch laag niveau  van 3,4% van de beroepsbevolking. Gemeten door het cbs over het 2e kwartaal van 2019.
  • Ten opzichte van 2018 is de werkloosheid stabiel, terwijl deze in het afgelopen jaar in sommige andere provincies juist verder daalde.
  • De Limburgse werkloosheid ligt iets boven het landelijk gemiddelde van 3,3%. 
  • Ten opzichte van piekjaar 2014 daalde de werkloosheid in Limburg met 60%.
  • Het aandeel werkzoekenden onder mensen van een hogere leeftijd, met een migratieachtergrond of een lager opleidingsniveau is relatief het hardst gedaald.
  • Vaals kende in 2018 de hoogste werkloosheid (5%), Horst de laagste (2,6%). 
Werkloosheid in Limburg historisch laag

Als we kijken naar de ontwikkeling van de werkloosheid in Limburg sinds 2003, valt meteen op dat deze zich op een historisch laag niveau bevind. In het 2e kwartaal van 2019 was het aandeel werklozen 3,4%. Dit is een halve procentpunt lager dan vlak voor de economische crisis van 2008. Toen was het nog 3,9%. Op het hoogtepunt in 2014 bedroeg de werkloosheid zelfs 8,4%, wat wil zeggen dat deze in de afgelopen 5 jaar met maar liefst 3/5e  is gedaald. Sinds het laatste kwartaal van 2018 is de werkloosheid stabiel. 

In dit artikel gaan we dieper in op de werkloosheid in Limburg. Eerder waren de CBS cijfers over het 2e kwartaal van 2019 al kort in de regionale media. UWV data uit juli gaven eenzelfde beeld

Werkloosheidspercentage, per kwartaal - Limburg
daling van werkloosheid Stagneert

Dat de Limburgse werkloosheid sinds eind vorig jaar stagneerde, is redelijk uniek in Nederland. Limburg is de enige provincie waarvan de werkloosheid sinds het 1e kwartaal van 2019 constant bleef: in alle andere provincies daalde de werkloosheid. De grootste daling vond plaats in Zuid-Holland, waar de werkloosheid in één kwartaal maar liefst 0,8 procentpunt daalde. Toch zit de Limburgse werkloosheid maar iets boven het landelijk gemiddelde van 3,3%. Het huidige werkloosheidspercentage varieert van 4,1% in Groningen tot 2,8% in  Zeeland. Limburg staat qua aandeel werklozen op de gedeelde 4e plek van alle provincies.

Werkloosheidspercentage, naar provincie
Daling werkloosheid zorgt voor afname groepsverschillen

Interessant is dat de daling van de werkloosheid het sterkst is voor subgroepen in de beroepsbevolking die relatief veel werklozen kennen. Dit effect is het best zichtbaar in de vergelijking van mensen met- en zonder migratieachtergrond. In 2013 was de werkloosheid van Limburgers met niet-Westerse migratieachtergrond nog meer dan drie keer zo hoog (18,1%) dan die van Limburgers met Nederlandse achtergrond (6,0%). In 2018 was de ratio in werkloosheid afgenomen tot zo’n 2,6 keer: 8,3% onder Limburgers met niet-Westerse migratieachtergrond t.o.v. 3,1% onder Limburgers met Nederlandse achtergrond.

Werkloosheidspercentage, naar afkomst - Limburg

Vergelijkbare patronen zijn zichtbaar voor subgroepen naar leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Je zou dus kunnen stellen dat de krapte op de arbeidsmarkt leidt tot convergentie, het naar elkaar toe groeien, van verschillende groepen werkzoekenden. 

Werkeloosheid HET HOOGST IN Vaals, EN HET LAAGST IN Horst 

Tot slot is het aandeel werklozen relatief het hoogst voor inwoners van de gemeente Vaals (5,0%) en relatief het laagst voor de gemeente Horst aan de Maas (2,6%). Hoofdstad Maastricht kwam uit op 4,0%, relatief hoog t.o.v. Nederland, maar laag t.o.v. de G4.

Werkloosheidspercentage, naar gemeente
Bronnen

De Limburger - arbeidsmarkt was nog nooit zo krap
De Limburger - aantal Limburgse werklozen licht gedaald
https://arbeidsmarktinzicht.nl/content/states/index/1924?region=5
https://arbeidsmarktinzicht.nl/content/states/index/1925?region=5
https://arbeidsmarktinzicht.nl/content/states/index/1926?region=5

POWERED BY

powered by