FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Limburgse werkloosheid daalt naar 19 duizend personen

Belangrijkste inzichten
  • In het 4e kwartaal van 2018 waren er in Limburg 19 duizend mensen werkloos, 3,3% van de beroepsbevolking
  • Tussen het vierde kwartaal van 2017 en 2018 nam het aantal werklozen in Limburg met 4 duizend af
  • Het Limburgse werkloosheidspercentage (3,3%) ligt in het 4e kwartaal van 2018 iets onder het landelijke gemiddelde van 3,5%
  • De werkloosheid is in het 4e kwartaal van 2018 in Limburg 4 duizend lager dan in het 4e kwartaal van 2008, het begin van de economische crisis
  • Relatief sterke afname werkloosheid onder jongeren, vrouwen en lager opgeleiden
Limburgse werkloosheid daalt naar 19 duizend personen

In het vierde kwartaal van 2018 waren er in Limburg 19 duizend mensen werkloos, 3,3 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werklozen in Limburg is sinds 2014 vrijwel voortdurend gedaald. Tussen het vierde kwartaal van 2017 en 2018 nam het aantal werklozen met 4 duizend af. Door de daling van de werkloosheid is de spanning op de Limburgse arbeidsmarkt in 2018 verder opgelopen. 
De werkloosheid in het vierde kwartaal van 2018 is in Limburg 4 duizend lager dan in het vierde kwartaal van 2008, bij het begin van de economische crisis. De werkloosheid is vanaf 2003 nog nooit zo laag geweest in Limburg. 

Werkloze beroepsbevolking, Limburg 
Limburgse werkloosheid iets onder het landelijk gemiddelde

Groningen noteerde met 4,8 procent de hoogste werkloosheid in het vierde kwartaal van 2018, gevolgd door Flevoland en Zuid-Holland met respectievelijk 4,1 procent en 4,0 procent. Met 3,0 procent was de werkloosheid het laagste in Zeeland. In Overijssel, Utrecht en Noord-Brabant was de werkloosheid eveneens relatief laag. Het Limburgse werkloosheidspercentage (3,3 procent) ligt in het 4e kwartaal van 2018 iets onder het landelijke gemiddelde van 3,5 procent. 

De werkloosheid in Nederland als geheel nam tussen het vierde kwartaal van 2017 en 2018 met 0,8 procentpunt af. De werkloosheid daalde in alle provincies. Deze daling liep uiteen van -1,5 procentpunt in Drenthe tot -0,3 procentpunt in Gelderland. In Limburg was sprake van een daling van -0,8 procentpunt. 

Werkloosheidspercentage, naar provincie (4e kw 2018)
sterke daling werkloosheid onder vrouwen en jongeren

Mannen in de beroepsbevolking in Limburg waren in 2018 (jaargemiddelde) iets minder vaak werkloos dan vrouwen. In 2018  was het werkloosheidspercentage voor mannen 3,6 en voor vrouwen 3,7. Tussen 2017 en 2018 nam het werkloosheidspercentage in Limburg bij vrouwen meer af dan bij mannen, respectievelijk -1,3 en -0,8 procentpunt. 

In 2018 waren er in Limburg 6 duizend jongeren van 15 tot 25 jaar werkloos. Dat is 6,7 procent van de jonge beroepsbevolking. In 2017 was dat 8,4 procent in Limburg. De jongerenwerkloosheid ligt altijd hoger dan voor de oudere beroepsbevolking. Van de werkloze jongeren volgt ruim drie kwart nog onderwijs. Zij zijn in de meeste gevallen op zoek naar een bijbaan. 
In 2018 was het werkloosheidspercentage in Limburg voor 25 tot 45-jarigen 2,6 procent (6 duizend werklozen) en voor 45 tot 75-jarigen 3,4 procent (9 duizend werklozen). Tussen 2017 en 2018 nam het werkloosheidspercentage in Limburg onder 45 tot 75-jarigen meer af dan bij 25 tot 45-jarigen, respectievelijk -1,1 en -0,8 procentpunt. 

Werkloosheidspercentage: geslacht en leeftijd, Limburg 
Werkloosheid onder laagopgeleiden daalt sterk

Het werkloosheidspercentage in Limburg daalt naarmate het opleidingsniveau hoger is. In 2018 (jaargemiddelde) was de werkloosheid het hoogst onder lager opgeleiden (5,8 procent). Onder hoger opgeleiden was de werkloosheid in Limburg bijna twee keer zo laag (2,7 procent). 
Tussen 2017 en 2018 nam het werkloosheidspercentage in Limburg af op alle onderwijsniveaus. Het werkloosheidspercentage van lager opgeleiden daalde het sterkst (-2,1 procentpunt). Bij hoger opgeleiden was de afname in werkloosheid het kleinst (-0,6 procentpunt). 

Werkloosheidspercentage, naar opleidingsniveau, Limburg 

 

POWERED BY

powered by