FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Meer banen in Brabant in 2018

Belangrijkste inzichten
  • In 2018 is de werkgelegenheid in Brabant toegenomen met 26.400 banen (2,1%). Brabant telde in 2018 bijna 1,3 miljoen banen
  • De werkgelegenheidsgroei in 2018 lag in Brabant vrwijel gelijk aan de werkgelegenheidsontwikkeling  in Nederland (2,2%) 
  • Relatief grootste toename aantal banen in Brabant in de sectoren groothandel en metaalindustrie
  • De arbeidsmarktregio's met de grootste banengroei in 2018 zijn Flevoland (3,9 procent) en Amersfoort (3,4 procent). 
In 2018 een toename van 26.400 banen in Brabant

In 2018 is de werkgelegenheid in Brabant toegenomen met 26.400 banen (2,1%). Brabant telde in 2018 bijna 1,3 miljoen banen. De toename ligt iets lager dan de werkgelegenheidstoename van een jaar eerder (2,5%), maar blijft nog steeds hoog. Dit is in Brabant het vierde opeenvolgende jaar groei na de periode van krimp in 2012-2014 als gevolg van de economische crisis. 
De werkgelegenheidsontwikkeling in Brabant volgt eenzelfde trend als de Nederlandse werkgelegenheid. Brabant kende ten opzichte van Nederland een relatief snel herstel van de economische crisis.  

Ontwikkeling banen (in %), Brabant en Nederland
Bijna alle sectoren realiseren banengroei

In 2018 is sprake van groei in elke sector uitgezonderd de sectoren financiele diensteverlening en onroerend goed (-1,3%), verhuur en overige zakelijke dienstverlening (-1,0%), openbaar bestuur en overheidsdiensten (-0,5%) en landbouw, bosbouw en visserij (-0,4%). De groei in de sectoren groothandel (4,5%) en metaalindustrie (4,1%) springen er positief uit in Brabant. In absolute zin leveren vooral de groothandel, specialistische zakelijke diensteverlening en detailhandel meer banen op. Samen zijn deze sectoren in Brabant verantwoordelijk voor ruim 40 procent van de banengroei in 2018.

Ontwikkeling banen naar sector (in %), Brabant
flevoland en amersfoort grootste toename banen

Alle arbeidsmarktregio's laten in 2018 een groei van het aantal banen zien. Alleen de arbeidsmarktregio Zuid-Holland-Zuid kende een beperkte afname van de werkgelegenheid. De arbeidsmarktregio's met de grootste banengroei in 2018 zijn Flevoland (3,9 procent) en Amersfoort (3,4 procent). Er is geen duidelijk patroon in de spreiding van de banengroei. 

Ontwikkeling banen 2018 (in %), naar regio en sector

 

POWERED BY

powered by