FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Meer banen in Noord-Holland-Noord in 2018

Belangrijkste inzichten
  • In 2018 is de werkgelegenheid in Noord-Holland-Noord toegenomen met 5.700 banen (2,0%). Noord-Holland-Noord telde in 2018 280.300 banen
  • De werkgelegenheidsgroei in 2018 lag in Noord-Holland-Noord iets lager dan in Nederland (2,2%) 
  • Relatief grootste toename aantal banen in Noord-Holland-Noord in de sectoren welzijn (4,0%), specialisatische zakelijke dienstverlening (3,9%) en bouwnijverheid (3,7%)
  • De arbeidsmarktregio's met de grootste banengroei in 2018 zijn Flevoland (3,9 procent) en Amersfoort (3,4 procent). 
In 2018 een toename van 10.150 banen in Noord-Holland-Noord

In 2018 is de werkgelegenheid in Noord-Holland-Noord toegenomen met 5.700 banen (2,0%). Noord-Holland-Noord telde in 2018 280.300 banen. De toename ligt fors hoger dan de werkgelegenheidstoename van een jaar eerder (1,1%). Dit is in Noord-Holland-Noord het derde opeenvolgende jaar groei na de periode van krimp in 2011-2015 als gevolg van de economische crisis.
Landelijk is er al vanaf 2015 sprake van een toename van het aantal banen. De werkgelegenheidsontwikkeling in Noord-Holland-Noord ligt de laatste jaren iets lager dan de landelijke werkgelegenheidstrend. 

Ontwikkeling banen (in %), Noord-Holland-Noord en Nederland
Vrijwel alle sectoren realiseren banengroei

In 2018 is sprake van groei in elke sector uitgezonderd de sectoren financiele dienstverlening en onroerend goed (-3,3%), overige dienstverlening (-1,1%) overige industrie (-0,6%), informatie en communicatie (-0,3%) en openbaar bestuur en overheidsdiensten (-0,3%).  De groei in de sectoren welzijn (4,0%), specialistische zakelijke dienstverlening (3,9%) en bouwnijverheid (3,7%) springen er positief uit in Noord-Holland-Noord.

In absolute zin leveren vooral de detailhandel, specialistische zakelijke dienstverlening en bouwnijverheid meer banen op. Samen zijn deze sectoren in Noord-Holland-Noord verantwoordelijk voor 40 procent van de banengroei in 2018.

Ontwikkeling banen naar sector (in %), Noord-Holland-Noord
flevoland en amersfoort grootste toename banen

Alle arbeidsmarktregio's laten in 2018 een groei van het aantal banen zien. Alleen de arbeidsmarktregio Zuid-Holland-Zuid kende een beperkte afname van de werkgelegenheid. De arbeidsmarktregio's met de grootste banengroei in 2018 zijn Flevoland (3,9 procent) en Amersfoort (3,4 procent). Er is geen duidelijk patroon in de spreiding van de banengroei. 

Ontwikkeling banen 2018 (in %), naar regio en sector

 

POWERED BY

powered by