FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

CPB: Nederlandse economie koelt af

belangrijkste inzichten
  • De Nederlandse economie keert terug naar een standaard groeitempo, voor 2019 en 2020 wordt een bbp-groei van 1,5 % voorzien
  • Afkoeling Nederlandse economie vooral door afname groei Nederlandse uitvoer als gevolg van onzekerheden China, handelbeleid VS en Brexit
  • Nederlandse groei nu vooral uit het binnenland; overheidsuitgaven compenseren lagere groei particuliere bestedingen
  • De werkgelegenheid blijft stijgen, maar in een minder hard tempo dan voorheen. De arbeidsmarkt in Nederland blijft krap, maar de werkloosheidsdaling is nu voorbij
  • Regionalisering prognoses CEP 2019 (CPB) naar provincie en arbeidsmarktregio medio mei beschikbaar in ArbeidsmarktInZicht
de nederlandse economie keert terug naar een standaard groeitempo

De betrekkelijk hoge groei van de afgelopen jaren is voorbij, aldus het Centraal Planbureau (CPB) in hun raming voor 2019 en 2020. De onzekerheden die al enige tijd boven de wereldeconomie hingen, zoals het handelsbeleid in de VS, de Brexit en de staat van de Chinese economie, hebben nu hun weerslag in de reële economie. Na groeipercentages van boven de 2 %, wordt voor 2019 en 2020 een bbp-groei van 1,5% voorzien.  

Ontwikkeling economische groei (bbp), Nederland, 2000-2020
Afkoeling economie, voornamelijk als gevolg van minder uitvoergroei

De afkoeling van de Nederlandse economie is vooral terug te zien in de Nederlandse uitvoer, die in 2019 en 2020 beduidend minder hard groeit dan in de afgelopen jaren. Ook de investeringen en particuliere consumptie groeien minder hard. De totale binnenlandse bestedingen blijven op peil doordat het expansieve begrotingsbeleid grotendeels compenseert voor de lagere groei van particuliere bestedingen. 

Opbouw binnenlands product (bbp), Nederland (CEP 2019)
De arbeidsmarkt blijft krap, maar werkloosheidsdaling is nu voorbij

De werkgelegenheid in Nederland blijft stijgen, maar in een minder hoog tempo dan voorheen (2019 1,4% en 2020 0,5%). De krappe arbeidsmarkt moedigt nog steeds mensen aan om betaald werk te zoeken.
De werkloosheid blijft in 2019 vrijwel stabiel (345 duizend personen, werkloosheidspercentage 3,8%) waarna deze in 2020 licht stijgt naar een werkloosheid van 370 duizend personen (4,0%). 

Regionalisering landelijke prognoses

De gevolgen van de afkoeling van de Nederlandse economie voor de regionale arbeidsmarkt komen medio mei beschikbaar binnen ArbeidsmarktInZicht. We geven dan per provincie en per arbeidsmarktregio voor de jaren 2019 en 2020 inzicht in:

  • Verwachte werkgelegenheidsontwikkeling naar sector (21 sectoren)
  • Verwachte ontwikkeling beroepsbevolking naar geslacht en leeftijd
  • Verwachte ontwikkeling werkloze beroepsbevolking


Verder geven we ook een doorkijk naar de regionale arbeidsmarktontwikkelingen gedurende de periode 2021-2023. 

 

POWERED BY

powered by