FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Noordoost-Brabant: Buck- en UWV-rapporten

De onderstaande rapporten van Buck Consultants en het UWV bieden inzicht in de economische en demografische ontwikkeling van Noordoost-Brabant. Bij het lezen van deze rapporten is het van belang om te onthouden dat de meest recente documenten uit het 4e kwartaal van 2019 stammen. Dat wil zeggen dat de effecten van de coronacrisis hierin niet zijn meegenomen en pas in latere rapportages zichtbaar zullen zijn.

Belangrijke onderwerpen en inzichten
  • De economische groei van Noordoost-brabant.
  • De innovatiekracht van de regio.
  • Het belang van de agrifood sector.
  • De bevolkingsgroei van 4% (25.000) tot 2040, is lager dan het provinciale en nationale niveau. 
  • De afgelopen jaren is de krapte op de arbeidsmarkt in Noordoost-Brabant sterk toegenomen.
  • Er zijn tussen het 4e kwartaal van 2018 t/m het 4e kwartaal 2019, 10.119 extra banen bijgekomen via een regulier dienstverband: 1.678 bij de overheid en 8.441 bij de markt. Er zijn 1.717 minder banen via een uitzendcontract of detachering.

 

Bouwsteen economische positionering noordoost-brabant

De bouwsteen economische positionering vormt een eerste stap om te komen tot een regionaal economische agenda en zal fungeren als inhoudelijke onderlegger voor de daaropvolgende fasen. Uit dit rapport blijkt onder andere dat Noordoost-Brabant, van de 40 arbeidsmarktregio's, op de 6e plek staat qua bruto regionaal product, en een relatief hoge arbeidsproductiviteit kent. Lees het onderstaande rapport voor meer informatie:

  Bouwsteen economische positionering Noordoost-Brabant

money, profit, finance

cow, cows, agriculture

Verdiepende analyse: speerpunt Agrifood cluster in Noordoost-Brabant

Noordoost-Brabant behoort tot de top 5 agrifood regio’s van Nederland (in totaal 40 regio’s) wat betreft werkgelegenheid, vestigingen, productiewaarde en productiviteit. De regio is dus
van nationale betekenis wat betreft agrifood. De economische betekenis van de regionale agrifood sector is groot, met ruwweg een zesde van de regionale werkgelegenheid (55.000 banen)* en zelfs een derde van de regionale exportwaarde (€4,3 miljard). Zie het onderstaande rapport voor meer informatie:

  Speerpunt Agrifood cluster in Noordoost-Brabant

 

UWV: Regio in Beeld

In dit document worden de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de regio uiteen gezet. De economische groei neemt de komende jaren af. Desondanks zullen er de komende jaren nog tekorten zijn op de arbeidsmarkt, met over het algemeen goede kansen op de arbeidsmarkt voor werkzoekenden als gevolg. De afgelopen jaren is de krapte op de arbeidsmarkt in Noordoost-Brabant sterk toegenomen. Oplossingen gericht op het vergroten van de (zij-)instroom van personeel en het binden en boeien van huidig personeel zouden soelaas kunnen bieden. Zie het onderstaande rapport voor meer informatie:

  Rapport Noordoost-Brabant 

financial, planning, report

building, glazurkarz, ceramic

UWV: Trendrapportage banenafspraken 4e kwartaal 4 2019

Deze regionale trendrapportage banenafspraak dient om werkgevers, gemeenten en andere betrokkenen in de arbeidsmarktregio een indicatie te geven van de voortgang van de banenafspraak per arbeidsmarktregio. De regionale trendrapportage geeft aan hoe de omvang van de doelgroeppopulatie zich ontwikkelt en hoeveel banen (in de definitie van de banenafspraak) in de regio’s gerealiseerd zijn. De gevolgen van de coronacrisis worden echter pas duidelijk in de trendrapportage van het 1e kwartaal van 2020.

  Trendrapportage banenafspraken 4e kwartaal 2019

UWV: Beschut werk

Naast de banenafspraak biedt ook beschut werk een mogelijkheid om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Om die reden publiceert het UWV ieder kwartaal de rapportage beschut werk. In combinatie met de regionale rapportages banenafspraak, dient de rapportage beschut werk als handvat voor het gesprek in de arbeidsmarktregio. Lees het onderstaande rapport voor meer informatie: 

  Rapportage beschut werk vierde kwartaal 2019

 

 

 

 

 

baker, baking, bread

POWERED BY

powered by