FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Noordoost-Brabant werkt

Noordoost Brabant Werkt is de arbeidsmarktsamenwerking van werkgevers, overheden, werknemers- en werkgeversorganisaties, onderwijsinstellingen en andere organisaties in Noordoost-Brabant. Samen werken we aan een veerkrachtige arbeidsmarkt met:

 • wendbare en weerbare mensen en organisaties,
 • die minder gevoelig is voor conjunctuurschommelingen,
 • waarin alle mensen hun talenten benutten, zich blijven ontwikkelen en kunnen meedoen.


Via drie programmalijnen werken we aan maximale impact voor:
 • werkenden;
 • werkzoekenden;
 • jongeren en;
 • werkgevers.
Daarnaast geeft Noordoost-Brabant Werkt invulling aan vier regionale opgaven voor de regio:
 • Leven lang ontwikkelen
  Meer mensen ontwikkelen hun talenten door bewustwording, oriëntatie en ontwikkeling.
 • Inspelen op transities
  Mensen en organisaties spelen in op het werk van de toekomst.
 • Talent behouden en aantrekken
  Binden, boeien en aantrekken van (nieuwe) talenten voor werk in de regio.
 • Omgaan met crisis en krapte
  Zoveel mogelijk mensen blijven aan het werk.

POWERED BY

powered by