FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Overijssel groeit, natuurlijke aanwas nadert omslagpunt

BELANGRIJKSTE INZICHTEn
  • Overijssel groeit, de natuurlijke aanwas nadert echter het omslagpunt
  • Jongeren trekken voor studie weg uit Overijssel, Overijssel is aantrekkelijk voor ouderen
  • De grootste verhuisbewegingen vanuit en naar Overijssel met  Gelderland,  Noord-Holland en Groningen

Het aantal inwoners van de provincie Overijssel is de afgelopen vijf jaar met gemiddeld 2.400 mensen per jaar gegroeid. Het grootste deel van deze groei komt door natuurlijke aanwas (1.870 personen), het andere deel uit migratie (560 personen). Overijssel kende in de periode 2013-2017 een positief buitenlands migratiesaldo en een negatief binnenlands migratiesaldo. Het grootste aantal inwoners verliest de provincie aan Utrecht, Noord-Holland en Gelderland. Vooral veel jongeren vertrekken voor hun studie naar een andere regio. Overijssel is echter een aantrekkelijke regio voor ouderen.

Op 1 januari 2018 had de provincie Overijssel 1.151.000 inwoners. In de periode 2013-2017 werden in Overijssel jaarlijks gemiddeld 11.820 mensen geboren en overleden er gemiddeld 9.950 mensen per jaar. Dat betekende dat de natuurlijke aanwas gemiddeld 1.870 mensen per jaar bedroeg. In de vijf jaar daarvoor kwamen er jaarlijks gemiddeld nog  3.720 mensen bij. Het migratiesaldo is de afgelopen vijf jaar gemiddeld met ongeveer 560 personen toegenomen. Deze groei komt door een toename van het buitenlands migratiesaldo (1.200 personen).

Bevolkingsontwikkeling naar componenten, Overijssel

Overijssel AANTREKKELIJK VOOR OUDEREN

Vooral veel jongeren tussen 15 en 25 jaar verlaten Overijssel om in een andere regio te gaan studeren: gemiddeld bijna 500 per jaar. Ook vertrekken er meer 25- tot 30-jarigen uit de regio dan er mensen uit deze leeftijdsgroep naar Overijssel verhuizen vanuit een andere provincie. Voor de groep van 50 jaar en ouder is Overijssel blijkbaar een aantrekkelijke regio om zich te vestigen. Sinds 2016 geldt dit ook voor de leeftijdsgroep 30 tot 50 (gezinnen met kinderen).

 
Binnenlands migratiesaldo naar leeftijd, Overijssel
Overijssel VERLIEST INWONERS AAN DE RANDSTAD

In de afgelopen vijf jaar verloor de provincie Overijssel gemiddeld bijna 650 inwoners per jaar als gevolg van binnenlandse verhuizingen.  Vanuit Overijssel verhuizen meer mensen naar Utrecht, Noord-Holland, Gelderland en Zuid-Holland, dan er vanuit deze provincies richting Overijssel gaan. Het binnenlands migratiesaldo met de overige provincies is overwegend positief, uitgezonderd Noord-Brabant. De stroom van verhuisbewegingen is het grootst tussen Overijssel en Gelderland, Noord-Holland en Groningen. 

Binnenlands migratiesaldo naar regio, Overijssel

POWERED BY

powered by