FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Regional Competitiveness Index 2019

Belangrijkste inzichten
  • Nederlandse provincies scoren boven het gemiddelde van de Europese Unie als het op concurrentievermogen aankomt.
  • Regio's met een sterk concurrentievermogen zijn belangrijk, omdat het een aantrekkelijke en duurzame economische omgeving schept, waarin bedrijven zich graag vestigen en inwoners graag wonen en werken.
  • Drenthe staat qua concurrentievermogen op de tiende plek binnen Nederland.
  • Zeeland, Drenthe en Friesland hebben het minste concurrentievermogen. Utrecht, de samengevoegde regio Noord-Holland + Flevoland, en Zuid-Holland hebben de beste concurrentiepositie van Nederland.
  • Drenthe doet het goed op het gebied van basisonderwijs, macro-economische stabiliteit, en instituties.
  • Drenthe doet het minder goed qua innovatie en infrastructuur.
Drenthe scoort laag qua concurrentievermogen in nederland

Drenthe scoort binnen de Regional Competitiveness Index (RCI) laag qua concurrentievermogen in Nederland. Met een RCI-score van 0,44 staat de provincie op een tiende plek binnen Nederland, onder Zeeland (0,45), maar boven Friesland (0,37). In vergelijking met de Europese gemiddelden scoort Drenthe echter bovengemiddeld. De provincies met het meeste concurrentievermogen zijn Utrecht (1,05), de samengevoegde provincies Flevoland + Noord-Holland (0,90) en Zuid-Holland (0,78). 

De Regional Competitiveness Index is belangrijk, omdat het voor alle regio's binnen de Europese Unie op basis van verschillende dimensies het concurrentievermogen in kaart brengt. Hierdoor geeft het een indicatie van het vermogen van een regio om zich op een duurzame manier economisch te ontwikkelen, en een aantrekkelijke woon- en werkomgeving te creëeren voor bedrijven en inwoners. De RCI is daardoor een nuttig instrument voor overheden om op regionaal niveau beleid te maken en de effecten van dit beleid over langere tijd te meten. 

De Regional Competitiveness Index (RCI) is een instrument van de Europese Commissie om het concurrentievermogen van regio's binnen de Europese Unie (EU) om de drie jaar in kaart te brengen. De RCI-score is hierin een geaggregeerd cijfer dat door verschillende concurrentiedimensies in één getal te combineren, het algehele concurrentievermogen van EU-regio's afzet tegen het EU-gemiddelde. Dit gemiddelde is gelijk aan 0 en regio's met een positieve score presteren dus boven het EU-gemiddelde qua concurrentievermogen, terwijl regio's die lager dan negatief scoren, onder het EU-gemiddelde presteren. De RCI-score is op zijn beurt samengesteld uit scores op verschillende concurrentiedimensies: 'basis', 'efficiëntie' en 'innovatie', die weer zijn samengesteld uit scores op subdimensies als 'basisonderwijs, 'marktgrootte', 'Technological Readiness' enz. Hierdoor maakt de Regional Competitiveness Index het niet alleen mogelijk om een algemeen beeld van het concurrentievermogen te schetsen door middel van de RCI-score, maar laat het ook zien op welke specifieke dimensies en subdimensies een regio moet groeien om haar concurrentiepositie te verbeteren. 

RCI-scores per jaar, naar provincie
Concurrentiedimensies in Drenthe vergeleken

Drenthe scoort op negen concurrentie-subdimensies boven het EU-gemiddelde (0) en scoort het hoogst op basisonderwijs (Basic Education), macro-economische stabiliteit (Macroeconomic Stability), en instituties (Institutions).

Op het gebied van innovatie (Innovation) en infrastructuur (Infrastructure) scoort Drenthe onder het gemiddelde qua concurrentievermogen.

Score van Drenthe op concurrentie-subdimensies
Ontwikkeling subdimensies-scores drenthe 2013 - 2019

Om de 3 jaar wordt een nieuwe editie van de Regional Competitiveness Index gepubliceerd. Hierdoor wordt het inzichtelijk op welke subdimensies een provincie meer of minder concurrerend is geworden. Drenthe heeft een (beduidend) betere concurrentiepositie gekregen op het gebied van macro-economische stabiliteit en basisonderwijs. Op het gebied van infrastructuur en de efficiëntie van de arbeidsmarkt vertoont de provincie echter een sterke teruggang ten opzichte van 2013 en 2016.

Ontwikkeling van Drenthe op concurrentie-subdimensies
MEER INFORMATIE EN VERDER LEZEN

EC, European Regional Competitiveness Index (2019), Website

EC, European Regional Competitiveness Index (2019), Methodologisch rapport

EC, European Regional Competitiveness Index (2019), Scores per regio

 

POWERED BY

powered by