FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Regional Innovation Scoreboard 2019

BElangrijkste Inzichten
  • Nederlandse provincies scoren relatief hoog op innovatie, in vergelijking met 226 regio's in 23 andere Europese landen. 
  • Sterk innovatieve regio's zijn belangrijk, omdat regio's een steeds sterkere rol binnen innovatieprocessen krijgen, vooral met publiek-private samenwerkingen. 
  • Drenthe is als regio een 'strong innovator' en kende ten opzichte van de Nederlandse provincies de sterkste stijging t.o.v. 2011.
  • Drenthe doet het vooral goed op het gebied van een leven lang leren, innovaties binnen het MKB en op productontwerp. 
  • Drenthe doet het minder op het gebied van investering in R&D, en met  patentaanvragen. Deze hangen beide sterk samen met universiteiten, waarvan er geen in Drenthe gevestigd zijn. 
  • Zeeland en Friesland hadden als 'moderate innovator', een relatief lage RIS-score, terwijl de drie Randstadprovincies en Noord-Brabant als'innovation leader' het hoogst scoorden.
Drenthe scoort typering 'strong innovator'

Drenthe wordt binnen het Regional Innovation Scoreboard (RIS), net als vijf andere provincies geclassificeerd als 'strong innovator'. Zeeland en Friesland zitten als 'moderate innovator' in de categorie daaronder, terwijl de drie Randstadprovincies en Noord-Brabant als 'innovation leader' juist het hoogst scoren. Drenthe is ten opzichte van 2011 wel het sterkst gestegen qua innovatiescore.

De score op de innovatieindex van de RIS is belangrijk, omdat regio's een steeds sterkere rol binnen innovatieprocessen krijgen. Het is op dit niveau dat overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven gericht kunnen samenwerken op specifieke thema's. Innovatiebeleid binnen regio's zou dus een belangrijk aandachtspunt moeten zijn, een mening die gedeeld wordt door Otto Raspe, hoofd RaboResearch Nederland: Regio's en Thema's.

Het Regional Innovation Scoreboard (RIS) is een instrument van de Europese Commissie om het innovatievermogen van Europese regio's te meten. Het RIS vormt de regionale vertaling van de bekendere European Innovation Scoreboard (EIS), die hetzelfde doet op het niveau van Europese landen. In verhouding met de EIS wordt de RIS veel sterker bepaald door indicatoren die wijzen op innovatie in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Als land scoort Nederland in de hoogste categorie (innovation leader) - waarin ook de Scandinavische lidstaten vallen. 

Regional Innovation Scoreboard, naar provincie
Innovatie in Drenthe Vergeleken

De provincie doet het vooral goed op het gebied van een leven lang leren, productontwerp, en innovaties binnen het MKB. Dit lijkt er op te wijzen dat met name het MKB, waar een meerderheid van alle werknemers werkzaam is, het goed doet qua innovatie. 

Drenthe doet het relatief minder goed qua investeringen in R&D, en met patentaanvragen. Deze indicatoren hangen beide sterk samen met universiteiten en andere grote kennisinstituten, die minder in Drenthe aanwezig zijn.

Score van Drenthe op innovatie-indicatoren
Ontwikkeling Ris-score 2011 - 2019

Sinds 2011 zijn er vijf edities van het regionale innovatie scorebord gepubliceerd, waardoor je in de tijd kunt vergelijken op welke indicatoren een regio relatief (veel) beter of minder is gaan scoren. Drenthe heeft relatief de grootste inhaalslag gemaakt op vaak-geciteerde publicaties, terwijl de investeringen in research & development juist terugliepen t.o.v. 2011. 

Ontwikkeling van Drenthe op RIS Innovatie-indicatoren
Meer informatie en verder lezen


EC, European Innovation Scoreboard (2019),
website
EC, Regional Innovation Scoreboard (2019), website
EC, Regional Innovation Scoreboard (2019), online tool
EC, Regional Innovation Scoreboard (2019), rapportage

Otto Raspe, Rabobank (2019), de regio als spin in het web van innovatie en groei

CBS, maatwerktabel met innovatie en R&D naar regio in Nederland, website


Blauw / groen: meer innovatief. Geel / rood: minder innovatief. Bron: EC, RIS. 

 

POWERED BY

powered by