FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Rijnmond Werkt Door: Monitor Q2 2022

Belangrijke inzichten
  • De nieuwe Monitor Rijnmond Werkt Door, Q2-2022, is verschenen. Vol met nieuwe inzichten over de arbeidsmarkt.
  • Het aantal vacatures blijft groeien ondanks Oekraïne en de onzekere economie.
  • Daarbij neemt de arbeidsmarktkrapte ongekende vormen aan. Bijna alle beroepen staan op ‘krap’ tot ‘zeer krap’.
  • Ondanks de krapte, zet de daling van het aantal uitkeringen echter maar langzaam door. Genoeg uitdagingen om de circa 120.000 mensen in Rijnmond - die UWV telt aan onbenut arbeidspotentieel – (weer) aan de slag te helpen
  • In deze editie o.a.:
  • Smeed coalities in de wijken: benut de kracht van lokale netwerken voor meerdere doelen.
  • Concentreer begeleiding voor onbenut arbeidspotentieel op locaties: beschikbare capaciteit efficiënt benutten in leeromgevingen in de praktijk.
  • Dit keer als voorbeeld overstapberoep: Beveiliger. Er zijn veel baankansen en goede scholingsmogelijkheden. Met daarnaast de vacatureontwikkeling, sectorbeelden, onbenut arbeidspotentieel en de matrix met nog veel meer overstapkansen.
Rijnmond werkt door

In Rijnmond Werkt Door werken we samen aan de arbeidsmarkt in de regio Rijnmond. Het netwerk signaleert - regio breed, (cross) sectoraal en op bedrijfsniveau - kansen om mensen te begeleiden van werk naar werk en van uitkering naar werk.

Werkgevers in Rijnmond krijgen dienstverlening bij boventalligheid van hun personeel of juist ondersteuning als ze juist meer personeel nodig hebben.

Mensen die door de coronacrisis hun baan hebben verloren of dreigen te verliezen, kunnen terecht bij het Regionaal Mobiliteitsteam, ook onder de vertrouwde naam Rijnmond Werkt Door. Het team helpt met bijvoorbeeld extra sollicitatietraining, loopbaanbegeleiding en scholing naar werk ineen kansrijke sector.

Om relevante ontwikkelingen op de arbeidsmarkt overzichtelijk in beeld te brengen, verschijnt de monitor ieder kwartaal. De meest recente monitor kan hieronder gedownload worden:

Download 

  Rijnmond Werkt Door: Monitor Q2 2022

Neem voor toelichting contact op met strategische arbeidsmarktadviseurs:

POWERED BY

powered by