FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Samen toewerken naar een meer skillsgerichte arbeidsmarkt

Belangrijkste inzichten
  • De Sociaal Economische Raad (SER) heeft Leven Lang Ontwikkelen hoog op de agenda staan, om zo duurzame inzetbaarheid te bevorderen en arbeidsmarktbalans te stimuleren. 
  • In een recente publicatie brengen bespreken ze waarom er naar een skillsgerichte arbeidsmarkt moet worden toegewerkt, en wat daarvoor nodig is. 
  • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt moeten op elkaar worden afgestemd, maatwerk en validatie op gebied van formeel, informeel en non-formeel leren is nodig, evenals standaardisatie en gezamenlijke regie in de ontwikkeling van oplossingen.
  • ArbeidsmarktInZicht sluit zich aan bij deze visie en draagt bij aan een transparante, skillsgerichte arbeidsmarkt met de module SkillsInZicht.

De SER-Actie agenda Leven Lang Ontwikkelen heeft als doel de leercultuur in Nederland te versterken. Een belangrijk thema hierbinnen is het bevorderen van duurzame inzetbaarheid, om de veranderende arbeidsmarkt in balans te houden. Om goede en duurzame matches tussen vraag en aanbod te kunnen maken, is het belangrijk om vaardigheden, kennis, en competenties transparant te maken. SER heeft daarom deze publicatie uitgebracht over het toewerken naar een skillsgerichte arbeidsmarkt.

Waarom?

Werk verandert sterk en ook steeds sneller. Functies en taken worden steeds flexibeler en gevraagde skills veranderen door technologische ontwikkelingen. Verder vinden er grote veranderingen op de arbeidsmarkt plaats door ontwikkelingen als de energietransitie en vergrijzing. Door deze veranderingen maken meer mensen een overgang naar andere functies, organisaties, sectoren, en beroepen. Om een passende aansluiting te vinden tussen vraag en aanbod, moeten we dus kijken op het niveau van taken en skills. Dit maakt de veranderingen in de vraag naar werk inzichtelijk en vergemakkelijkt loopbaantransities.

Wat is er nodig?
  • Afstemmen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Inzicht in de benodigde en gevraagde skills op de huidige arbeidsmarkt en die van de toekomst, maken het mogelijk om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Zo kan beleid en onderwijs worden ingericht op een goede aansluiting met de arbeidsmarkt.
  • Maatwerk en valideren. Om mobiliteit op de arbeidsmarkt te bevorderen, is inzicht in de bestaande en benodigde skills vereist. Naast diploma's, certificaten en andere erkende vormen van formeel leren, moeten ook andere vormen van leren worden erkend en gevalideerd. De uitdaging ligt in het op een betrouwbare en gevalideerde manier inzichtelijk maken van skills, die ontwikkeld zijn door middel van informeel of non-formeel leren.
  • Standaardisatie. Om een goede aansluiting te kunnen faciliteren tussen onderwijs en de arbeidsmarkt, is een gedeeld vocabulaire van cruciaal belang. Skillstalen, termen en kwalificaties moeten onderling uitwisselbaar en begrijpelijk worden.
  • Regie. Naast de bovenstaande punten, is het belangrijk dat er een gezamenlijke aanpak is, zodat de juiste voorzieningen tijdig beschikbaar zijn en gegevens uitgewisseld kunnen worden. Als de aanpak en technieken van verschillende partijen en verschillende oplossingen op elkaar aansluiten, kunnen er veel betere resultaten geboekt worden. Daarbij staat de regie van het individu over zijn of haar eigen loopbaan voorop.
ARBEIDSMARKTINZICHT DRAAGT BIJ AAN SKILLSGERICHTE ARBEIDSMARKT

Ook binnen ArbeidsmarktInZicht wordt Leven Lang Ontwikkelen erkend als een belangrijk thema. Wij streven ernaar een skillsgerichte arbeidsmarkt bereikbaarder te maken door vraag en aanbod naar skills in zicht te brengen. 

De module SkillsInzicht geeft op regionaal niveau voor diverse beroepen actueel inzicht in de vraag naar skills. Zo brengen we in kaart wat de belangrijkste kennis, vaardigheden en soft skills zijn waarover men moet beschikken. Verder vindt u hier informatie over trends in vacatures, werkgevers, vacaturesites, de regionale verdeling van vacatures en de vraag naar opleidingsniveau. Daarnaast maakt de module ook het aanbod van skills inzichtelijk. De data zijn gebaseerd op de (geanonimiseerde) beroepeninformatie uit cv’s en vacatures van Werk.nl en worden maandelijks geactualiseerd. U vindt hier per beroep inzichten over het aantal geïnteresseerde en ervaren personen per vacature en regio. Zo kunnen vraag en aanbod aan skills gerelateerd worden, en maken we het afstemmen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt gemakkelijker.

POWERED BY

powered by