FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Samenstelling arbeidsdeelname Overijssel

In deze verkenning gaan we nader op in op de samenstelling van de arbeidsdeelname in de provincie Overijssel. Allereerst kijken we naar het totaal aantal personen binnen de leeftijdsgroep 15 tot 75-jarigen. Vervolgens kijken we naar het deel van de bevolking dat onderdeel uitmaakt van de beroepsbevolking en welk deel tot de niet-beroepsbevolking. Op basis van deze aantallen krijgen we inzicht in de participatie van de bevolking op de arbeidsmarkt. Tot slot staan we stil bij het Overijsselse onbenut arbeidspotentieel. 

Belangrijkste inzichten
  • Potentiele beroepsbevolking is sinds 2009 in Overijssel gegroeid met 26 duizend personen. Sindsdien zijn er vooral veel 65-plussers bijgekomen. 
  • Vanaf 2022 afname potentiële beroepsbevolking verwacht
  • In 2018 maakten 613 duizend personen in Overijssel deel uit van de beroepsbevolking, 234 duizend personen waren onderdeel van de niet-beroepsbevolking
  • Ruim 7 op de 10 participeren op de Overijsselse arbeidsmarkt
  • Overijssel heeft in 2017 een onbenut arbeidspotentieel van 90 duizend personen

 

 

Bevolking, 15 tot 75 jaar

Deze groep bestaat uit alle mensen van 15 tot 75 jaar die in Overijssel wonen. In 2018 ging het om 856.000 personen. Mensen die wonen in inrichtingen, instellingen en tehuizen blijven hier buiten beschouwing.

Vooral meer 65-plussers
De bevolking van 15 tot 75 jaar is sinds 2009 in Overijssel gegroeid met 26 duizend personen. Sindsdien zijn er vooral veel 65-plussers bijgekomen, 50 duizend. De leeftijdsgroep 15- tot 25-jarigen lieten een minder sterke groei zien. Onder de 25- tot 45-jarigen is het aantal personen sterk afgenomen in deze periode, 30 duizend personen.

Vanaf 2022 afname  potentiële beroepsbevolking verwacht
Als gevolg van de toenemende vergrijzing van het arbeidsaanbod, is het de verwachting dat de potentiële beroepsbevolking in Overijssel rond het jaar 2022 zal gaan afnemen. Jaarlijks zal een groter aantal ouderen naar pensioen uitstromen dan er jongeren bijkomen. 

Beroeps- en niet- beroepsbevolking
De bevolking kan worden onderverdeeld in de beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking.De beroepsbevolking omvat personen met betaald werk (werkzame beroepsbevolking) en personen die recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking). Bij elkaar waren dit er in Overijssel in 2018 613 duizend personen. 

Potentiële beroepsbevolking naar leeftijd, Overijssel

De niet-beroepsbevolking bestaat uit personen die geen betaald werk hebben, niet recent naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar zijn. In 2018 waren dit er in Overijssel 243 duizend.  

Bruto en netto arbeidsparticipatie, Overijssel
Onbenut arbeidspotentieel, Overijssel

Ruim 7 op de 10 participeren op de Overijsselse arbeidsmarkt

De bruto arbeidsparticipatie, het aandeel van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking), kwam hiermee in Overijssel uit op 72%. De brutoarbeidsparticipatie fluctueerde sinds begin 2014 rond de 71 procent, en is vooral in het afgelopen jaar weer toegenomen. De netto arbeidsparticipatie, het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking), kende daarentegen een grotere dynamiek als gevolg van de economische crisis. In 2018 ligt de netto arbeidsparticipatie weer op een vergelijkbaar niveau als voor de crisis. 


Omvang onbenut arbeidspotentieel
Overijssel heeft in 2017 een onbenut arbeidspotentieel van 90 duizend personen, waarbij vier groepen onderscheiden kunnen worden.  Op de eerste plaats zijn er mensen zonder betaald werk, die recent actief naar werk hebben gezocht en op korte termijn beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. In 2017 waren dit 30.400 personen. Verder zijn er mensen die op korte termijn beschikbaar zijn, maar die niet recent naar werk hebben gezocht (18.220 personen). Anderen hebben wel gezocht, maar zijn niet op korte termijn beschikbaar (9.280 personen). Ten slotte zijn er de onderbenutte deeltijdwerkers. Dit zijn degenen die meer uren willen werken dan ze al doen en daarvoor ook op korte termijn beschikbaar zijn (32.600 personen).

Onbenut arbeidspotentieel Overijssel net iets bovengemiddeld
Voor een vergelijking van het onbenut arbeidspotentieel tussen regio's is het gebruikelijk om het onbenut arbeidspotentieel te delen op de bevolking van 15 tot 75 jaar. In 2017 was het onbenut arbeidspotentieel in Overijssel 10,6% van de bevolking van 15 tot 75 jaar. In Nederland lag dit aandeel met 10,2% net iets lager

POWERED BY

powered by