FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Utrechtse ondernemers negatiever over economisch klimaat

Belangrijkste inzichten
  • Ondernemers in Utrecht negatiever over economisch klimaat, effect Coronacrisis duidelijk zichtbaar in conjunctuurenquête maart 2020.
  • Ondernemers in de sectoren detailhandel en industrie zijn zeer negatief over het economisch klimaat, maar in de sector dienstverlening is men het negatiefst.
  • Verdere daling van economisch klimaat verwacht, veel Utrechtse ondernemers hadden in de huidige meting al gereageerd, voordat op 12 maart de ingrijpende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus van kracht werden.
Effect coronacrisis duidelijk zichtbaar

Utrechtse ondernemers in de detailhandel, industrie en dienstverlening schatten in maart 2020 het economisch klimaat in de komende maanden aanzienlijk negatiever in. Er waren meer ondernemers die verwachtten dat het economisch klimaat gaat verslechteren, dan ondernemers die aangaven te verwachten dat het gaat verbeteren. Hoewel ondernemers in de sectoren detailhandel en industrie al zeer negatief zijn over het economisch klimaat, is men in de sector dienstverlening veruit het negatiefst.

Verwachting economisch klimaat in komende 3 maanden, Utrecht
Verdere daling economisch klimaat verwacht

In de Conjunctuurenquête Nederland wordt elke maand aan ondernemers gevraagd een inschatting te geven over ontwikkelingen en verwachtingen omtrent hun bedrijf. Ongeveer 90 procent van de respondenten van de conjunctuurenquête onder bedrijven in maart, had al gereageerd voordat op 12 maart ingrijpende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus van kracht werden. Daardoor komt het effect van deze maatregelen waarschijnlijk nog niet volledig tot uiting in de gemeten verwachtingen van Utrechtse ondernemers. In de enquêtedagen na 12 maart oordeelden ondernemers negatiever.

POWERED BY

powered by