FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Utrechtse werkloosheid daalt niet verder

belangrijkste Inzichten
  • De werkloosheid in Utrecht bevindt zich op een nieuw dal met 3,1% van de beroepsbevolking. Gemeten door het cbs over het 2e kwartaal van 2019.
  • Ten opzichte van 2018 is de werkloosheid stabiel, terwijl deze in het afgelopen jaar in sommige andere provincies juist verder daalde.
  • De Utrechtse werkloosheid ligt iets onder het landelijk gemiddelde van 3,3%. 
  • Ten opzichte van piekjaar 2014 daalde de werkloosheid in Utrecht met 44%. 
  • Het aandeel werkzoekenden onder mensen van hogere leeftijd, met een migratieachtergrond of een lager opleidingsniveau is relatief het hardst gedaald.
  • Gemeente Utrecht kende in 2018 relatief de hoogste werkloosheid (4%), Bunschoten de laagste (2,6%). 
Werkloosheid in Utrecht bereikt nieuw dal

Als we kijken naar de ontwikkeling van de werkloosheid in Utrecht sinds 2003, valt meteen op dat deze zich in een nieuw dal bevindt. In het 2e kwartaal van 2019 was het aandeel werklozen 3,1%. Dit is ongeveer gelijk aan het percentage vlak voor de economische crisis van 2008. Op het hoogtepunt in 2014 bedroeg de werkloosheid zelfs 7,0%, wat wil zeggen dat deze in de afgelopen 5 jaar met 44% is gedaald. Sinds het laatste kwartaal van 2018 is de werkloosheid nagenoeg stabiel. 

In dit artikel gaan we dieper in op de werkloosheid in Utrecht.

Werkloosheidspercentage, per kwartaal - Utrecht
Stagnatie in daling van werkloosheid

Hoewel de Utrechtse werkloosheid sinds eind vorig jaar niet verder daalde, is een kleine verhoging van de werkloosheid sinds die tijd weer bijgetrokken. Vergeleken met het 1e kwartaal van 2019 daalde de werkloosheid weer met 0,3 procentpunt. De grootste daling vond plaats in Zuid-Holland, waar de werkloosheid in één kwartaal maar liefst 0,8 procentpunt daalde. Toch zit de Utrechtse werkloosheid nog onder het landelijk gemiddelde van 3,3%. Het huidige werkloosheidspercentage varieert van 4,1% in Groningen tot 2,8% in Zeeland. De Utrechtse werkloosheid staat met 3,1% op de gedeelde 7e plek van alle provincies.

Werkloosheidspercentage, naar provincie
Daling werkloosheid zorgt voor afname groepsverschillen

Interessant is dat de daling van de werkloosheid het sterkst is voor subgroepen in de beroepsbevolking die relatief veel werklozen kennen. Dit effect is het best zichtbaar in de vergelijking van mensen met- en zonder migratieachtergrond. In 2013 was de werkloosheid van Utrechtenaren met niet-Westerse migratieachtergrond nog 2,8 keer zo hoog (14,7%) dan die van Utrechtenaren met Nederlandse achtergrond (5,2%). In 2018 was de ratio in werkloosheid afgenomen tot zo’n 2,1 keer: 6,2% onder Utrechtenaren met niet-Westerse migratieachtergrond t.o.v. 3,0% onder Utrechtenaren met Nederlandse achtergrond.

Werkloosheidspercentage, naar afkomst - Utrecht

Vergelijkbare patronen zijn zichtbaar voor subgroepen naar leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Je zou dus kunnen stellen dat de krapte op de arbeidsmarkt leidt tot convergentie, het naar elkaar toe groeien, van verschillende groepen werkzoekenden. 

Werkeloosheid HET HOOGST IN gemeente Utrecht EN HET LAAGST IN Bunschoten

Tot slot is het aandeel werklozen relatief het hoogst voor inwoners van de gemeente Utrecht (4,0%) en relatief het laagst voor de gemeente Bunschoten (2,6%). Hoofdstad Utrecht heeft een hogere werkloosheid t.o.v. het landelijk gemiddelde, maar laag t.o.v. Amsterdam (4,8%), Rotterdam (6,2%) en Den Haag (5,2%).

Werkloosheidspercentage, naar gemeente
Bronnen

https://arbeidsmarktinzicht.nl/content/states/index/1924?region=3
https://arbeidsmarktinzicht.nl/content/states/index/1925?region=3
https://arbeidsmarktinzicht.nl/content/states/index/1926?region=3

POWERED BY

powered by