FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Utrechtse werkloosheid daalt naar 22 duizend personen

BELANGRIJKSTE INZICHTEN
  • In het 4e kwartaal van 2018 waren er in Utrecht 22 duizend mensen werkloos, 3,1% van de beroepsbevolking
  • Tussen het vierde kwartaal van 2017 en 2018 nam het aantal werklozen in Utrecht met 9 duizend af
  • Het Utrechtse werkloosheidspercentage (3,1%) ligt in het 4e kwartaal van 2018  onder het landelijke gemiddelde van 3,5%
  • De werkloosheid is in het 4e kwartaal van 2018 in Utrecht nog duizend hoger dan in het 4e kwartaal van 2008, het begin van de economische crisis
  • Relatief sterke afname werkloosheid onder jongeren, vrouwen en lager opgeleiden
UtrechtSE WERKLOOSHEID DAALT NAAR 22 DUIZEND PERSONEN

In het vierde kwartaal van 2018 waren er in Utrecht 22 duizend mensen werkloos, 3,1 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werklozen in Utrecht is sinds 2014 vrijwel voortdurend gedaald. Tussen het vierde kwartaal van 2017 en 2018 nam het aantal werklozen met 9 duizend af. Door de daling van de werkloosheid is de spanning op de Utrechtse arbeidsmarkt in 2018 verder opgelopen. 
De werkloosheid in het vierde kwartaal van 2018 is in Utrecht nog duizend hoger dan in het vierde kwartaal van 2008, bij het begin van de economische crisis. 

Werkloze beroepsbevolking, Utrecht
utrechtSE WERKLOOSHEID IETS ONDER HET LANDELIJK GEMIDDELDE

Groningen noteerde met 4,8 procent de hoogste werkloosheid in het vierde kwartaal van 2018, gevolgd door Flevoland en Zuid-Holland met respectievelijk 4,1 procent en 4,0 procent. Met 3,0 procent was de werkloosheid het laagste in Zeeland. In Overijssel, Utrecht en Noord-Brabant was de werkloosheid eveneens relatief laag. 

De werkloosheid in Nederland als geheel nam tussen het vierde kwartaal van 2017 en 2018 met 0,8 procentpunt af. De werkloosheid daalde in alle provincies. Deze daling liep uiteen van -1,5 procentpunt in Drenthe tot -0,3 procentpunt in Gelderland. In Utrecht was sprake van een daling van -1,3 procentpunt. 

Werkloosheidspercentage, naar provincie (4e kw 2018)
STERKE DALING WERKLOOSHEID ONDER VROUWEN EN JONGEREN

Mannen in de beroepsbevolking in Utrecht waren in 2018 (jaargemiddelde) iets minder vaak werkloos dan vrouwen. In 2018  was het werkloosheidspercentage voor mannen 3,4 en voor vrouwen 3,7. Tussen 2017 en 2018 nam het werkloosheidspercentage in Utrecht bij vrouwen meer af dan bij mannen, respectievelijk -1,0 en -0,4 procentpunt.. 

In 2018 waren er in Utrecht 8 duizend jongeren van 15 tot 25 jaar werkloos. Dat is 6,8 procent van de jonge beroepsbevolking. In 2017 was dat 8,2 procent in Utrecht. De jongerenwerkloosheid ligt altijd hoger dan voor de oudere beroepsbevolking. Van de werkloze jongeren volgt ruim drie kwart nog onderwijs. Zij zijn in de meeste gevallen op zoek naar een bijbaan. 
In 2018 was het werkloosheidspercentage in Utrecht voor 25 tot 45-jarigen 2,5 procent (8 duizend werklozen) en voor 45 tot 75-jarigen 3,3 procent (10 duizend werklozen). Tussen 2017 en 2018 was de afname van het werkloosheidspercentage voor beide leeftijdsgroepen in Utrecht even groot (-0,6 procentpunt). 

Werkloosheidspercentage: geslacht en leeftijd, Utrecht 
WERKLOOSHEID ONDER LAAGOPGELEIDEN DAALT STERK

Het werkloosheidspercentage in Utrecht daalt naarmate het opleidingsniveau hoger is. In 2018 (jaargemiddelde) was de werkloosheid het hoogst onder lager opgeleiden (6,7 procent). Onder hoger opgeleiden was de werkloosheid in Utrecht meer dan drie keer zo laag (2,1 procent). 
Tussen 2017 en 2018 nam het werkloosheidspercentage in Utrecht af op alle onderwijsniveaus. Het werkloosheidspercentage van lager opgeleiden daalde het sterkst (-1,9 procentpunt). Bij hoger opgeleiden was de afname in werkloosheid het kleinst (-0,2 procentpunt). 

Werkloosheidspercentage, naar opleidingsniveau, Utrecht

 

POWERED BY

powered by