FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

UWV: Regio in Beeld 2022 - Overijssel

Regio in beeld geeft inzicht in
  • Inzicht in de kansen en knelpunten voor werkzoekenden en werkgevers.
  • Daarnaast vindt u er informatie over beschikbare banen, vacatures en onbenut arbeidspotentieel.
  • Verschillen hiertussen vormen de uitdagingen voor de regionale arbeidsmarkt.
  • Op dit moment is het de belangrijkste uitdaging om het personeelstekort op de arbeidsmarkt op te lossen en te kijken hoe werkgevers daarvoor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen inzetten.
Regio In Beeld

Ondanks de coronacrisis, de voortdurend veranderende economische omstandigheden en de hoge inflatie, blijft de krapte op de arbeidsmarkt op een ongekend hoog niveau. Sinds eind 2017 hebben grote delen van Nederland te maken met een krappe arbeidsmarkt. Sinds het eind van 2018 zijn alle Overijsselse arbeidsmarktregio's ook getypeerd als 'Krap'. Bijna alle beroepsklasses in Overijssel worden gekenmerkt als 'Zeer Krap'. Er zijn echter een aantal uitzonderingen. Zo is in de regio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe de beroepsklasse Managers slechts 'Krap' en in Twente is de beroepsklasse Openbaar bestuur ook getypeerd als 'Krap'. Voor alle arbeidsmarktregio's in Overijssel is de beroepsklasse Creatief en taalkundig getypeerd als 'Krap'. 

Aan het eind van Q2 in 2022 stonden er in de Overijsselse arbeidsmarktregio's tussen de 13.000 en  15.000 vacaures open. Dit is drie tot vier keer zo veel als eind 2019 in Regio Zwolle en Twente. In de regio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe is dit aantal 67% groter dan eind 2019. Omdat de groei van de economie afneemt, is te verwachten dat landelijk het aantal ontstane vacatures in 2023 terugloopt tot net boven het niveau van 2021. De meeste vacatures staan open in de technische (tussen de 2.750 en 3.000 vacatures) en economisch en administratieve (tussen de 2.200 en 2.750 vacatures) sectoren, in respectievelijk Stedendriehoek Noordwest Veluwe en Twente.

Eén van de oplossingen voor krapte is het breder kijken naar kandidaten. Een deel van het onbenut arbeidspotentieel is bij het UWV geregistreerd als werkzoekende (GWU). Voor Overijssel ligt dit aantal tussen de 83.000 (Regio Zwolle) en 31.300 (Stedendriehoek en Noordwest Veluwe). Van deze populatie zijn er tussen de 1.200 en 1.600 onderbenutte deeltijders. Vervolgens zijn er tussen de 3.500 en 4.700 werklozen en 2.900 en 3.800 semi-werklozen in respectievelijk Regio Zwolle en Twente.

Klik op onderstaande link voor het volledige rapport

  UWV: Regio in Beeld (2022) - Regio Zwolle

 UWV: Regio in Beeld (2022) - Stedendriehoek en Noordwest Veluwe

 UWV: Regio in Beeld (2022) - Twente

Jaarlijks publiceert UWV Regio in Beeld waarin per arbeidsmarktregio een beeld wordt geschetst van de samenstelling van groepen werkzoekenden en werkenden alsmede de ontwikkeling van werkgelegenheid en de vacaturemarkt. Daarnaast wordt ook aandacht geschonken aan knelpunten in de aansluiting tussen vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt en de oplossingsrichtingen voor deze knelpunten.

POWERED BY

powered by