FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Veel mogelijkheden om arbeidsmarktkrapte te verminderen in maatschappelijke sectoren

Belangrijke inzichten
  • Sinds het eerste kwartaal van 2016 is de arbeidsmarkt steeds krapper geworden. Hierdoor ervaart op dit moment 33,6% van de ondernemers belemmeringen door een tekort aan arbeidskrachten, terwijl dit in 2016 nog maar 4,6% was.
  • Met name in de maatschappelijke sectoren (vb. zorg, onderwijs, veiligheid, rechtspraak en kinderopvang) is de vraag naar personeel toegenomen, met grote maatschappelijke gevolgen als resultaat.

  • Om de arbeidsmarktkrapte in deze sectoren te verminderen is een actief, langjarig beleid van overheid en sociale partners nodig.

  • De Sociaal-Economische Raad (SER) ziet op de korte termijn vijf kansrijke opties. Niet alleen door méér (uren) werken te stimuleren, maar ook door betere organisatie van het werk, minder regeldruk, goed werkgeverschap en meer langjarig perspectief in beleid.

  • De SER verwacht in het najaar van 2022 met een volledig advies te komen, en zal de bovenstaande hoofdaanbevelingen verder uitwerken. Ook zullen zij dan met een advies komen met oog op de lange termijn.

krapte op de arbeidsmarkt

In onderstaande grafiek ziet u het aandeel ondernemers dat belemmeringen ervaart door personeelstekort.

Met de filter kunt u de ontwikkeling per bedrijfstak zien en door op de regio's in de legenda te klikken, kunt u de lijnen van ongewenste regio's uitschakelen.

Aandeel ondernemers per bedrijfstak dat belemmeringen ervaart door personeelstekorten; landelijk en naar provincie

In onderstaande grafiek ziet u de banengroei per bedrijfstak.

Met behulp van de filters kunt u de regio en het jaar selecteren waar u in geïnteresseerd bent. 

Ontwikkeling banen, naar sector (in %)
 
Over de ser

De Sociaal-Economische Raad (SER) is een adviesorgaan waarin ondernemers, werknemers en onafhankelijke deskundige (kroonleden) samenwerken. Zo proberen zij tot overeenstemming te komen over belangrijke sociaal-economische onderwerpen. De SER adviseert de regering en het parlement over het sociaal-economisch beleid. Daarnaast faciliteert de SER akkoorden en convenanten. Tot slot voert de SER ook bestuurlijke taken uit om bijvoorbeeld medezeggenschap te bevorderen.

lees verder

Neem een kijkje op ons dashboard met data over de arbeidsmarktkrapte van 2012 tot 2022. Hier kunt u gemakkelijker regio's met elkaar vergelijken.

Benieuwd naar de volledige aanbevelingen van de SER omtrent de krapte op de maatschappelijke arbeidsmarkt? Klik dan op onderstaande link voor het volledige rapport.

 Dataportaal: aandeel ondernemers dat belemmeringen ervaart door persooneelstekort Dataportaal: Ontwikkelingen banen, naar sector (2013-2021)

  Veel mogelijkheden om de krapte op de arbeidsmarkt in maatschappelijke sectoren te verminderen

 

POWERED BY

powered by