FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Vertrouwen Drentse ondernemers en consumenten blijft hoog

BELANGRIJKSTE INZICHTEN
  • Meer internationale onzekerheden in 2018
  • Het Drentse ondernemersvertrouwen begin eerste kwartaal van 2018 op recordhoogte (14,8)
  • Met 8,7 blijft het ondernemersvertrouwen in Drenthe ook begin vierde kwartaal 2018 hoog 
  • Afnemende stemming consumentenvertrouwen verwacht in vierde kwartaal van 2018

De Nederlandse economie ontwikkelt zich positief. De internationale onzekerheden nemen echter toe en kunnen de Nederlandse economie negatief kunnen beïnvloeden. Handelsconflicten die kunnen ontstaan tussen de VS en onder andere China en de EU, het onzekere Italiaanse en Franse begrotingsbeleid (als gevolg van acties van de 'gele hesjes') en last but not least de mogelijke cliff-edge Brexit. Mochten deze risico's werkelijkheid worden, dan zal dat in een open economie als de Nederlandse sterk doorwerken.
Het is dan ook zinvol om te analyseren in welke mate deze toenemende internationale onzekerheden het ondernemersvertrouwen en het consumentenvertrouwen in Drenthe beïnvloeden. Deze beide indicatoren geven de richting aan waarin de Drentse economie zich naar verwachting zal ontwikkelen. 

NOG STEEDS VEEL VERTROUWEN BIJ drentse ONDERNEMERS

Sinds het derde kwartaal van 2015 is de stemming onder de Drentse ondernemers onafgebroken positief. Het Drentse ondernemersvertrouwen, de stemmingindicator van ondernemend Drenthe, bereikte in het eerste kwartaal van 2018  met 16,4 de hoogste waarde sinds de start van de metingen in 2014.

Sinds begin 2018 is het Drentse ondernemersvertrouwen steeds iets minder positief geworden. Het vertrouwen dat de Drentse ondernemers hebben in de economische ontwikkeling komt aan het begin van het vierde kwartaal van 2018 op een niveau van 8,7 uit, maar blijft nog steeds hoog. Het ligt wel lager dan het landelijke ondernemersvertrouwen (13,5). De ontwikkeling van het Drentse ondernementsvertrouwen volgt in de afgelopen vier jaar overigens eenzelfde trend als het Nederlandse ondernemersvertrouwen. 

Ondernemersvertrouwen, Drenthe
Daling drentse consumentenvertrouwen verwacht 

In de afgelopen twee kwartalen hebben onvoldoende Drentse respondenten meegedaan aan het Conjunctuuronderzoek Consumenten om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over het consumentenvertrouwen in Drenthe. 
Het vertrouwen dat de Drentse consumenten hebben in de economische ontwikkeling komt in het eerste kwartaal van 2018 op een niveau van 18 uit. Ondanks de daling van het vertrouwen ten opzichte van een kwartaal eerder blijft het Drentse consumentenvertrouwen op een hoog niveau. 

Over de landelijke ontwikkelingen van het consumentenvertrouwen zijn er actuelere gegevens beschikbaar. Uit deze gegevens blijkt dat het Nederlandse consumentenvertrouwen in het eerste deel van 2018 stabiel gebleven is en in de afgelopen vier maanden steeds iets minder positief is geworden, met een niveau van 13 in november 2018. Te verwachten is dat het Drentse consumentenvertrouwen eenzelfde trend volgt en in het vierde kwartaal van 2018 ook zal afnemen. 
Het vertrouwen van de Nederlandse consumenten blijft hoog. Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41). Met een score van 13 ligt het  in november ruim boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-3). Het is echter de vraag  in hoeverre de daling in de komende maanden zal stabiliseren of juist verder door zal zetten. 

Consumentenvertrouwen, Drenthe
Consumentenvertrouwen, per maand
ONZEKERHEID VRAAGT OM ANTICIPEREND VERMOGEN

Met het oog op alle dynamiek en onzekerheid is een belangrijke vraag  voor werkgevers (werknemers) en onderwijs (studenten) hoe zij (vroegtijdig) kunnen inspelen op veranderingen en snel kunnen reageren op ontwikkelingen die anders verlopen dan verwacht. Het versterken van wendbaarheid en weerbaarheid is dan ook essentieel.

POWERED BY

powered by