FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

We kampen met een inclusietekort op de arbeidsmarkt

Belangrijke inzichten
  • Professor Ton Wilthagen en Marieke Stolp geven aan dat Nederland een overschot aan onbenut talent kent. 1-2 miljoen mensen willen en kunnen op de een of andere manier werken, maar slagen er niet in om aan betaald en duurzaam werk te komen.
  • Hiermee scoort Nederland, internationaal gezien, matig als het gaat om arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking.
  • Men investeert beperkt in publieke arbeidsmarkt- en scholingsprogramma's voor mensen die niet werkzaam zijn.
  • Door de coronacrisis is de afstand tot de arbeidsmarkt voor veel mensen nog verder vergroot en de Participatiewet leidt daarnaast ook niet tot de gewenste resultaten.
  • Wilthagen en Stolp bepleiten een viertal stappen om een succesvolle arbeidsmarkttransitie te realiseren:1. De waarde van werk moet centraal gesteld worden. 2. Maatschappelijke baten van werk moeten concreet in beeld gebracht worden. 3. Werk moet anders georganiseerd worden: er zijn te weinig routes naar zinvol en betaald werk. 4. Talent moet erkend en gewaardeerd worden: het is vaak niet duidelijk wat mensen kunnen, er is weinig maatwerk, en te weinig op vertrouwen gebaseerde dienstverlening.
  • Institutionele verandering, sociale innovatie en gedragsverandering zijn noodzakelijk voor de beoogde arbeidsmarkttransitie en gelukkig zijn de eerste stappen zijn hiervoor al gezet.

Meer weten? Klik dan op de onderstaande link om het volledige artikel te lezen, of bezoek het dataportaal van ArbeidsmarktInZicht voor meer gerelateerde grafieken en artikelen over werkloosheid en werkgelegenheid.

  Sociale Vraagstukken: We kampen met een inclusietekort op de arbeidsmarkt
  Dataportaal ArbeidsmarktInZicht

 

 

 

 

 

POWERED BY

powered by