FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Werkgelegenheidsgroei Drenthe zwakt komende jaren af

Belangrijkste inzichten
  • Het aantal arbeidsplaatsen in Drenthe groeit in 2019 met 0,4%. Voor 2020 wordt een kleine afname van -0,2% verwacht.
  • Verschillen tussen Drentse arbeidsmarktregio's in verwachte werkgelegenheidsontwikkeling zijn beperkt. Ontwikkeling in de arbeidsmarktregio Drenthe blijft iets achter. 
  • Zakelijke dienstverlening, zorg en welzijn, bouwnijverheid en informatie en communicatie sterke groeiers in 2019
  • Het aantal sectoren waarvoor in Drenthe in 2023 een afname van de werkgelegenheid verwacht wordt, neemt gedurende de periode 2019-2023 toe
Werkgelegenheidsgroei vertraagt in drenthe

De Nederlandse economie koelt af. De zwakkere productiviteitsgroei leidt tot een vertraging in de werkgelegenheidsgroei in Drenthe. Het aantal arbeidsplaatsen in Drenthe groeit in 2019 met 0,4%, na 1,0% in 2018. Voor 2020 wordt een beperkte werkgelegenheidsafname van -0,2% verwacht. Gedurende de periode 2021-2023 neemt de werkgelegenheidsafname verder toe tot  -0,7% in 2023 . 
De verwachte werkgelegenheidsgroei in Drenthe ligt lager dan de landelijke trend: 2019 (1,0%), 2020 (0,3%) en 2023 (0,0%)

Prognose werkgelegenheid (in %), Drenthe
WerkgelegenheidsGroei in drenthe blijft iets achter

Tussen de Drentse arbeidsmarktregio's zijn de verschillen in de verwachte werkgelegenheidsontwikkeling beperkt. De verwachte werkgelegenheidsontwikkeling blijft in de arbeidsmarktregio Drenthe iets achter. 

Prognose werkgelegenheid naar arbeidsmarktregio (in %), Drenthe
Zakelijke dienstverlening, bouwnijverheid en cultuur, sport en recreatie sterke groeiers in 2019

In 2019 is in het grootste deel van de Drentse sectoren sprake van een positieve werkgelegenheidsontwikkeling. Sterke groeisectoren in 2019 zijn zakelijke dienstverlening,  bouwnijverheid en cultuur, sport en recreatie. Sectoren waarvoor in 2019 een relatief sterke daling van de werkgelegenheid in Drenthe verwacht wordt zijn energie, landbouw, bosbouw en visserij, energie, chemische industrie en financiële diensteverlening.

In 2020 ligt de werkgelegenheidsgroei in Drenthe in vrijwel alle sectoren lager dan in 2019. De vooruitzichten voor de groeisectoren van 2019 blijven ook in 2020 positief. Gedurende de periode 2021-2023 neemt het aantal sectoren waarvoor in Drenthe een afname van de werkgelegenheid verwacht wordt verder toe. Door de toenemende vergrijzing  kent de sector zorg ook in 2023 nog een relatief sterke toename van de werkgelegenheid. 

Prognose Werkgelegenheid naar sector (in %), 2019, 2020 en 2023, Drenthe

 

POWERED BY

powered by