FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Werkgelegenheidsgroei Overijssel zwakt komende jaren af

Belangrijkste inzichten
  • Het aantal arbeidsplaatsen in Overijssel groeit in 2019 met 1,0% en 0,3% in 2020
  • Verschillen tussen Overijsselse arbeidsmarktregio's in verwachte werkgelegenheidsontwikkeling zijn beperkt. Ontwikkeling in Twente blijft iets achter. 
  • Zakelijke dienstverlening, zorg en welzijn, bouwnijverheid en informatie en communicatie sterke groeiers in 2019
  • Het aantal sectoren waarvoor in Overijssel in 2023 een afname van de werkgelegenheid verwacht wordt, neemt gedurende de periode 2019-2023 toe
Werkgelegenheidsgroei vertraagt in Overijssel

De Nederlandse economie koelt af. De zwakkere productiviteitsgroei leidt tot een vertraging in de werkgelegenheidsgroei in Overijssel. Het aantal arbeidsplaatsen in Overijssel groeit in 2019 met 1,0% en 0,3% in 2020, na 2,3% in 2018. Gedurende de periode 2021-2023 zwakt de werkgelegenheidsontwikkeling in Overijssel verder af tot -0,2% in 2023 . 
De verwachte werkgelegenheidsgroei in Overijssel is vergelijkbaar met de landelijke trend. 

Prognose werkgelegenheid (in %), Overijssel
WerkgelegenheidsGroei in Twente blijft iets achter

Tussen de Overijsselse arbeidsmarktregio's zijn de verschillen in de verwachte werkgelegenheidsontwikkeling beperkt. De verwachte werkgelegenheidsontwikkeling blijft alleen in Twente iets achter. Het industriële Twente heeft relatief meer last van de ontwikkeling dat bedrijven in de sectoren bouw en industrie tegen de grenzen van de groei aanlopen. Oorzaken hiervan zijn capaciteitsproblemen in de bouw en een lagere groei van de industriele exportorders door groeivertraging in de eurozone. 

Prognose werkgelegenheid naar arbeidsmarktregio (in %), Overijssel
Zakelijke dienstverlening, zorg en welzijn, bouwnijverheid en informatie en communicatie sterke groeiers in 2019

In 2019 is in het grootste deel van de Overijsselse sectoren sprake van een positieve werkgelegenheidsontwikkeling. Sterke groeisectoren in 2019 zijn zakelijke dienstverlening, zorg en welzijn, bouwnijverheid en informatie en communicatie. Sectoren waarvoor in 2019 een daling van de werkgelegenheid in Overijssel verwacht wordt zijn landbouw, bosbouw en visserij, energie, voedingsindustrie en financiële diensteverlening.

In 2020 ligt de werkgelegenheidsgroei in Overijssel in vrijwel alle sectoren lager dan in 2019. De vooruitzichten voor de groeisectoren van 2019 blijven ook in 2020 positief. Gedurende de periode 2021-2023 neemt het aantal sectoren waarvoor in Overijssel een afname van de werkgelegenheid verwacht wordt verder toe. Door de toenemende vergrijzing  kent de sector zorg ook in 2023 nog een relatief sterke toename van de werkgelegenheid. 

Prognose Werkgelegenheid naar sector (in %), 2019, 2020 en 2023, Overijssel

 

POWERED BY

powered by