FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Werkgelegenheidsgroei Utrecht zwakt komende jaren af

Belangrijkste inzichten
  • Het aantal arbeidsplaatsen in Utrecht groeit in 2019 met 1,2% en 0,6% in 2020
  • Verschillen tussen Utrechtse arbeidsmarktregio's in verwachte werkgelegenheidsontwikkeling zijn beperkt. Ontwikkeling in Groot Amsterdam bovengemiddeld. 
  • Zakelijke dienstverlening, zorg en welzijn, bouwnijverheid en informatie en communicatie sterke groeiers in 2019
  • Het aantal sectoren waarvoor in Utrecht in 2023 een afname van de werkgelegenheid verwacht wordt, neemt gedurende de periode 2019-2023 toe
Werkgelegenheidsgroei vertraagt in Utrecht

De Nederlandse economie koelt af. De zwakkere productiviteitsgroei leidt tot een vertraging in de werkgelegenheidsgroei in Utrecht. Het aantal arbeidsplaatsen in Utrecht groeit in 2019 met 1,2% en 0,6% in 2020, na 2,8% in 2018. Gedurende de periode 2021-2023 zwakt de werkgelegenheidsontwikkeling in Utrecht verder af tot 0,0% in 2023 . 
De verwachte werkgelegenheidsgroei in Utrecht ligt hoger dan de landelijke trend: 2019 (1,0%) en 2020 (0,3%) en 2023 (0,0%). 

Prognose werkgelegenheid (in %), Utrecht
regionale verschillen WerkgelegenheidsGroei beperkt

Tussen de Utrechtse arbeidsmarktregio's zijn de verschillen in de verwachte werkgelegenheidsontwikkeling beperkt. Alleen de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam kent een relatief sterke verwachte werkgelegenheidsontwikkeling.

Prognose werkgelegenheid naar arbeidsmarktregio (in %), Utrecht
Zakelijke dienstverlening, zorg en welzijn, bouwnijverheid en informatie en communicatie sterke groeiers in 2019

In 2019 is in het grootste deel van de Utrechtse sectoren sprake van een positieve werkgelegenheidsontwikkeling. Sterke groeisectoren in 2019 zijn zakelijke dienstverlening, zorg en welzijn, bouwnijverheid en informatie en communicatie. Sectoren waarvoor in 2019 een daling van de werkgelegenheid in Utrecht verwacht wordt zijn landbouw, bosbouw en visserij, energie, overige industrie en financiële diensteverlening.

In 2020 ligt de werkgelegenheidsgroei in Utrecht in vrijwel alle sectoren lager dan in 2019. De vooruitzichten voor de groeisectoren van 2019 blijven ook in 2020 positief. Gedurende de periode 2021-2023 neemt het aantal sectoren waarvoor in Utrecht een afname van de werkgelegenheid verwacht wordt verder toe. Door de toenemende vergrijzing  kent de sector zorg ook in 2023 nog een relatief sterke toename van de werkgelegenheid. 

Prognose Werkgelegenheid naar sector (in %), 2019, 2020 en 2023, Utrecht

 

POWERED BY

powered by