FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

SER: investeer in zekerheid, wendbaarheid en herstel

Belangrijke inzichten
  • Nederland is een zeer welvarend land met een gelukkige bevolking, maar staat tegelijkertijd voor een aantal grote uitdagingen.
  • Er is namelijk groeiende onzekerheid en ongelijkheid, en sommige structurele problemen zijn uitvergroot door de coronacrisis.
  • De Sociaal Economische Raad (SER) heeft daarom een ontwerpadvies voor de middellange termijn uitgebracht en adviseert het kabinet daarom fors te investeren in de brede welvaart.
  • Dat wil o.a. zeggen, investeringen in zaken als zekerheid van werk en inkomen, toekomstig verdienvermogen, het vertrouwen van de burger in de overheid, en sterke publieke diensten als onderwijs, zorg en veiligheid.
SER: Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving

Op 2 juni heeft de Sociaal Economische Raad (SER) het ontwerpadvies voor de middellange termijn gepubliceerd. Hierin adviseert men het kabinet om fors te investeren in de brede welvaart. Nederland is namelijk een welvarend land, maar er is tegelijkertijd sprake is van groeiende onzekerheid, toenemende ongelijkheid, verschillen in de mate waarin mensen meedelen in de economische groei en maatschappelijk ongenoegen.

Het land moet niet alleen herstellen van de pandemie, maar ook van een grote economische crisis, terwijl er ook nog eens grote uitdagingen bestaan vanwege duurzaamheidsvraagstukken, de digitale transitie, de Europese samenwerking en toenemende woningtekort. Daarnaast heeft de coronacrisis een aantal structurele problemen uitvergroot, zoals de onderzekerheid op de arbeidsmarkt, tekorten in sectoren en achterstallig onderhoud in de uitvoering van publieke diensten. Het is daarom belangrijk om forser te investeren in brede welvaart dan tot nu toe is voorzien.

Lees verder

  SER: Advies sociaal-economisch beleid 2021-2025
  SER: Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving

 

POWERED BY

powered by