FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

20% van de inwoners in Drenthe beschikt over lage digitale vaardigheden

Belangrijkste inzichten
  • Drenthe behoort tot de provincies waarvan het aandeel inwoners dat vaardig is in internet-, computer- en softwaregebruik, zogenaamde digitale vaardigheden, rond het landelijk gemiddelde ligt. 74,2 procent van de inwoners van de provincie Drenthe beschikt over minimaal basisvaardigheden, tegen 74 procent in Nederland.
  • Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland hebben het grootste aandeel inwoners met minimaal basisvaardigheden. Limburg en Friesland hebben het laagste aandeel inwoners met minimaal basisvaardigheden.
  • In Drenthe kampt een aanzienlijk deel van de 12 tot 75-jarigen met lage digitale vaardigheden. 20 procent van de inwoners van de provincie Drenthe had in 2021 geringe of geen digitale basisvaardigheden, tegen 17 procent gemiddeld in Nederland.  
  • Op het gebied van online communicatie was het aandeel inwoners in de provincie Drenthe (90,5%) in 2021 met meer dan basisvaardigheden groter dan op andere gebieden. 
  • Softwaregebruik en privacybescherming zijn, net als landelijk, wat lastigere gebieden voor veel inwoners van de provincie Drenthe. 
  • Wat mensen kunnen met internet en computers verschilt sterk naar leeftijd en opleiding. Jongeren en hoger opgeleiden hebben vaak betere digitale vaardigheden. De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn beperkt. 
  • In een steeds verder digitaliserende samenleving zijn de mensen die op digitaal gebied over minder dan basisvaardigheden beschikken kwetsbaar. Scholing en bijscholing op het gebied van digitale vaardigheden is dan ook nodig. 
  • Het aanleren van digitale vaardigheden is niet eenvoudig. Veel mensen met lage digitale vaardigheden zijn ook laaggeletterd en/of laaggecijferd, en ervaringen met lees- en schrijfcursussen laten zien dat er verschillende obstakels zijn bij het aanleren van nieuwe vaardigheden voor deze doelgroep.
Drenthe landelijke middenmotor digitale vaardigheden

Drenthe behoort in Nederland tot de provincies waarvan het aandeel inwoners dat vaardig is in internet-, computer- en softwaregebruik, zogenoemde digitale vaardigheden, rond het landelijk gemiddelde ligt. 74,2 procent van de 12- tot 75-jarige inwoners van de provincie Drenthe had in 2021 digitale basisvaardigheden of meer dan digitale basisvaardigheden, tegen 74 procent in Nederland. Dit blijkt uit het (maatwerk) onderzoek 'Regionalisering ICT-gebruik huishoudens en personen' van het CBS, dat het CBS in opdracht van ArbeidsmarktInZicht heeft uitgevoerd. 

Digitale vaardigheden, aandeel inwoners met minimaal basisvaardigheden, 2021
In Drenthe kampt aanzienlijk deel beroepsbevolking met lage digitale vaardigheden

Ondanks de relatief hoge digitale vaardigheid in de provincie Drenthe, kampt een aanzienlijk deel van de Drentse beroepsbevolking met lage digitale vaardigheden. 19,8 procent van de Drentse 12 tot 75-jarigen had in 2021 geringe of geen digitale basisvaardigheden, tegen 17,4 procent gemiddeld in Nederland.  

Digitale vaardigheden van 12- tot 75-jarigen, 2021

* De categorie niet vastgesteld staat voor de mensen waarbij het niet mogelijk was de score voor digitale vaardigheden vast te stellen, omdat ze drie maanden voorafgaand aan het onderzoek niet online zijn geweest.

Waar Drenthe een relatief hoog aandeel inwoners met lage digitale vaardigheden kent, kennen de provincies Utrecht (13,2%), Zuid-Holland (15,5%) en Noord-Holland (16,1%) een relatief klein aandeel inwoners met lage digitale vaardigheden. Friesland (27,2%) en Groningen (23,3%) hebben het grootste aandeel inwoners met lage digitale vaardigheden.

Wat zijn digitale vaardigheden?

Er is (nog) geen algemeen geaccepteerde definitie van wat ‘digitale vaardigheden’ nu precies inhouden. Wij gebruiken data van het CBS waarbij digitale vaardigheden worden bepaald aan de hand van het aantal activiteiten op vijf gebieden: informatie en digitale geletterdheid, online communicatie, computers en online diensten, privacybescherming en softwaregebruik.  Iemand heeft digitale basisvaardigheden als hij/zij ten minste één activiteit doet op de gebieden informatie en communicatie en één of twee op de andere gebieden. Meer dan digitale basisvaardigheden heeft iemand als er twee of meer activiteiten worden uitgevoerd op de gebieden informatie en communicatie en drie of meer op de andere gebieden.

Meeste vaardigheden op gebied van communicatie

Op het gebied online communicatie was het aandeel inwoners in de provincie Drenthe in 2021 met meer dan basisvaardigheden groter (90,5 procent) dan op andere gebieden. Het gaat hierbij om e-mailen, bellen via internet, sociale netwerken gebruiken en online mening geven over maatschappelijke of politieke kwesties. Het Nederlandse gemiddelde was 89 procent voor het gebied online communicatie. 

MEER DAN BASISVAARDIGHEDEN, NAAR DEELINDICATOREN, DRENTHE EN NEDERLAND, 2021

In bovenstaande visualisatie is het met behulp van de filter ook mogelijk de andere categorieën van de mate van digitale vaardigheden te selecteren. Op regionaal niveau kan het voorkomen dat de aantallen voor sommige deelindicatoren leeg zijn. Het aantal waarnemingen is in deze gevallen geval te klein om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen. 

Ook op de gebieden informatie en digitale geletterdheid (zoals online informatie opzoeken, nieuws lezen, nepnieuws herkennen) en computers en online diensten (bijvoorbeeld online winkelen, apps installeren en een online cursus volgen) had respectievelijk 86,2 procent en 78,8 procent van de inwoners in de provincie Drenthe vaardigheden die het basisniveau ontstijgen. Het Nederlandse gemiddelde was 84,9 procent voor het gebied informatie en digitale geletterdheid en 78,4 procent voor computers en online diensten.

Inwoners in Drenthe minder vaardig met softwaregebruik

Privacybescherming en softwaregebruik zijn wat lastigere gebieden voor veel inwoners van de provincie Drenthe en Nederland. Op het gebied privacybescherming beschikte 66,5 procent van de inwoners van de provincie Drenthe over meer dan basisvaardigheden; op het gebied van softwaregebruik 63,1 procent. Het Nederlandse gemiddelde was respectievelijk 67,4 en 61 procent.

Het gebied softwaregebruik omvat onder andere het gebruik van programma’s voor tekstverwerking en spreadsheets. Ook het schrijven van computerprogramma’s in een programmeertaal wordt hiertoe gerekend.

Jongeren en hoger opgeleiden hebben vaak betere digitale vaardigheden

Wat mensen kunnen met internet en computers verschilt sterk naar leeftijd en opleiding. Zo is het percentage Nederlanders met meer dan basisvaardigheden bij 25- tot 45-jarigen ruim twee keer zo hoog als bij 65- tot 75-jarigen. Van de 25-tot 45-jarigen had 64 procent meer dan basisvaardigheden. Onder 65- tot 75-jarigen was dit aandeel 28 procent.

Meer dan basisvaardigheden, naar persoonskenmerken, Nederland, 2021

Van de hoogopgeleiden had 70 procent digitale vaardigheden boven het basisniveau. Dit aandeel is ruim twee keer zo groot als onder de laagopgeleiden (31 procent). Van de middelbaar opgeleiden had de helft meer dan basisvaardigheden. De verschillen in digitale vaardigheden tussen mannen en vrouwen zijn kleiner. Het aandeel mannen met meer dan basisvaardigheden bedroeg 56 procent, tegen 47 procent onder de vrouwen.

Bevorderen digitale vaardigheden belangrijk aandachtspunt voor beleid

In de provincie Drenthe en Nederland als geheel is er een forse groep 12- tot 75-jarigen die niet over basisvaardigheden op digitaal gebied beschikken. Deze groep, bijna 20%, is kwetsbaar in een steeds verder digitaliserende maatschappij. Digitale vaardigheden en inclusie is dan ook een van de belangrijke arbeidsmarktthema's in de komende jaren. 

Veel onderzoeken naar dit onderwerp concluderen terecht dat scholing en bijscholing op het gebied van digitale vaardigheden nodig is. Dit blijkt echter niet eenvoudig te zijn. Veel mensen met lage digitale vaardigheden zijn ook laaggeletterd en/of laaggecijferd, en ervaringen met lees- en schrijfcursussen laten zien dat er verschillende obstakels zijn bij het aanleren van nieuwe vaardigheden voor deze doelgroep. De verworven vaardigheden leiden ook niet  automatisch tot een betere arbeidsmarktpositie.

Lees meer

POWERED BY

powered by