FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Toelichting CBS Maatwerk regionalisering ICT-gebruik

Digitale vaardigheden

Digitale vaardigheden worden bepaald aan de hand van het aantal activiteiten op vijf gebieden: informatie en digitale geletterdheid, online communicatie, computers en online diensten, privacybescherming en softwaregebruik. Iemand heeft digitale basisvaardigheden als hij/zij ten minste één activiteit doet op de gebieden informatie en communicatie en één of twee op de andere gebieden. Er is sprake van meer dan digitale basisvaardigheden als iemand twee of meer activiteiten uitvoert op de gebieden informatie en communicatie en drie of meer op de andere gebieden. Als men in één indicator geen of geringe vaardigheden valt, wordt degene ook in deze overkoepelende indicator ingedeeld onder geen or geringe vaardigheden.

Deelindicatoren digitale vaardigheden


Online communicatie
Binnen de indicator online communicatie valt e-mailen, bellen via internet, het gebruik van sociale netwerken, het geven van een mening over maatschappelijke of politieke kwesties en deelnemen aan online discussies over maatschappelijke kwesties. Als mensen één van deze vaardigheden hebben, valt men in de categorie basisvaardigheden. Heeft men twee of meer van deze vaardigheden, valt men in de categorie meer dan basisvaardigheden.

Informatie en digitale geletterdheid
Binnen de indicator informatie en digitale geletterdheid vallen activiteiten zoals het online opzoeken van informatie, het lezen van het nieuws, het herkennen van nepnieuws en het controleren van de bron van nepnieuws of er iets mee doen. Als de ondervraagden één van deze vaardigheden hebben, vallen zij in de categorie basisvaardigheden. Bij twee of meer van deze vaardigheden, wordt men onder de categorie meer dan basisvaardigheden geschaard.

Computers en online diensten
De indicator Computers en online diensten wordt gevormd door activiteiten zoals winkelen, online verkoop, internetbankieren, online een baan zoeken, het installeren van applicaties, het aanpassen van de instellingen van applicaties en het volgen van een online cursus. Men valt in de categorie basisvaardigheden als men één of twee van deze vaardigheden heeft. Mocht men drie of meer vaardigheden bevatten, valt men in de categorie meer dan basisvaardigheden.

Privacybescherming
Binnen de indicator Privacybescherming vallen activiteiten zoals de veiligheid van een website controleren, lezen van een privacy statement, het beperken van de toegang tot locatiegegevens en het profiel, niet toestaan van commercieel gebruik van gegevens en het veranderen van cookies instellingen. Mensen die één of twee van deze vaardigheden hebben, vallen in de categorie basisvaardigheden. Mensen die drie of meer van deze vaardigheden hebben, vallen in de categorie meer dan basisvaardigheden.

Softwaregebruik
De indicator Softwaregebruik omvat onder andere het gebruik van programma’s voor tekstverwerking en spreadsheets. Ook het schrijven van computerprogramma’s in een programmeertaal behoort tot deze indicator. Mensen die één of twee van deze vaardigheden hebben, vallen in de categorie basisvaardigheden. Bij drie of meer vaardigheden valt men in de categorie meer dan basisvaardigheden.

POWERED BY

powered by