FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

31 snelle groeiers in Noord-Holland-Noord

Belangrijkste inzichten
  • Noord-Holland-Noord kent in 2018 31 snel groeiende vestigingen: 0,9% van het totaal aantal Noord-Holland-Noord vestigingen met meer dan 10 werknemers 
  • Noord-Holland-Noord kent na een afname, als gevolg van de economische crisis, vanaf 2016 weer een licht opwaartse trend  qua aantal snelle groeiers. 
  • Ruim 60 procent van de snelle groeiers in Noord-Holland-Noord was in 2018 actief in de sectoren verhuur en overige zakelijke dienstvelening, vervoer en opslag en bouwnijverheid.
Aantal snelle groeiers in Noord-Holland-Noord neemt iets toe

Het bedrijfsleven in Noord-Holland-Noord kent in 2018 31 snel groeiende vestigingen: 0,9% van het totaal aantal vestigingen met meer dan 10 werknemers. Een jaar eerder lag het aantal snelle groeiers met 28 op een lager niveau. Het aandeel snelle groeiers in het totaal aantal vestiging met meer dan 10 werknemers in Noord-Holland-Noord ligt lager dan het landelijke percentage (2,0%). 

Vanaf 2012 is er in Noord-Holland-Noord sprake van een afname van het aantal snelle groeiers. Vanaf 2016 lijkt de trend naar een groter aantal snelle groeiers als gevolg van het economisch herstel weer ingezet.  Het niveau van de snelle groeiers ligt in Noord-Holland-Noord in 2018 nog ver onder het niveau van 2010 (79 snelle groeiers). 
Om aangemerkt te worden als snelle groeier moet een vestiging na drie jaar minimaal vijftig banen hebben en 60 procent of meer zijn gegroeid in het aantal banen. 

Snelgroeiende vestigingen, Noord-Holland-Noord
Snelle groeiers vaak in handel en vervoer en opslag

Ruim 60 procent van de snelle groeiers in Noord-Holland-Noord was in 2018 actief in de sectoren verhuur en overige zakelijke dienstvelening, vervoer en opslag en bouwnijverheid.  De sectoren overige industrie, openbaar bestuur en overheidsdiensten en metaalindustrie maken in Noord-Holland-Noord de top vijf van sectoren met de meeste snelle groeiers compleet. 

Top 10 snelle groeiers naar sector, Noord-Holland-Noord

 

POWERED BY

powered by