FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

5 procent van de werkenden in Noord-Holland-Noord wil meer uren werken

Belangrijkste inzichten
  • 17 duizend werkenden in Noord-Holland-Noord geven in 2018 aan meer uren te willen werken, hetgeen bijna 5% is van het totaal aantal werkenden
  • De laatste jaren is het aantal werkenden dat aangeeft meer uren te willen werken afgenomen in Noord-Holland-Noord
  • In de sectoren cultuur, sport en recreatie en welzijn geeft in Noord-Holland-Noord een relatief groot aandeel werkenden aan meer uren te willen werken. 
  • In de sectoren financiële diensteverlening, metaalindustrie en openbaar bestuur en overheid is het aandeel werkenden dat in Noord-Holland-Noord aangeeft meer uren te willen werken relatief beperkt. 
Werkenden met wens om meer te werken daalt 

In 2018 willen ongeveer 17 duizend werkenden in Noord-Holland-Noord meer uren werken. Daarbij gaat het om deeltijdwerkers die meer uren willen werken en direct beschikbaar zijn. De afgelopen jaren daalde het onbenut arbeidspotentieel mét werk in Noord-Holland-Noord. Vijf jaar eerder lag dit aantal nog op bijna 23 duizend werkenden. 

Werkenden met wens om meer te werken,
Noord-Holland-Noord

 

5 procent van de werkenden wil meer uren werken

In Noord-Holland-Noord hadden in 2018 342 duizend mensen betaald werk. Het overgrote deel is tevreden met het aantal uren dat zij werken. Bijna 5 procent geeft aan meer uren te willen werken, en hiervoor ook beschikbaar te zijn. Dit aandeel ligt in Noord-Holland-Noord iets hoger dan in Nederland het geval is (4,4 procent). De laatste jaren is het aandeel werkenden dat aangeeft meer te willen werken als gevolg van het economisch herstel afgenomen: van 7,0 procent in 2013 naar 4,9 procent in 2018. 

Werkenden met wens om meer te werken (in %), Nederland en Noord-Holland-Noord
De sectoren Cultuur, sport en recreatie en welzijn hebben een relatief groot onbenut arbeidspotentieel met werk

Kijken we naar sector dan hebben de sectoren cultuur, sport en recreatie en welzijn een relatief groot aandeel werkenden dat aangeeft meer uren te willen werken. De sectoren financiële dienstverlening en onroerend goed, metaalindustrie en openbaar bestuur en overheid hebben in Noord-Holland-Noord een relatief klein onbenut arbeidspotentieel met werk.
De verschillen tussen sectoren ontstaan als gevolg van de mate waarin deeltijdwerkers in sectoren actief zijn en de mate waarin werkgevers belemmeringen in de productie ervaren als gevolg van tekorten aan arbeidskrachten. 

Werkenden, naar sector en wens om meer te werken (in %), Noord-Holland-Noord
 

 

 

 

 

POWERED BY

powered by