FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Aantal mensen in Noord-Holland Noord stijgt in eerste helft 2019

Belangrijkste inzichten
  • In de eerste helft van 2019 nam het aantal inwoners van Noord-Holland Noord toe met ongeveer 2.200 personen*. Dat kwam vooral door immigratie en verhuizingen naar de regio. 
  • Gemeente Alkmaar kende de sterkste groei (± 400), in gemeente Bergen daalde het aantal inwoners juist het sterkst (± 60). 
  • Er waren in totaal afgerond 2.900 geboorten en 3.000 sterfgevallen. Het sterfteoverschot kwam op 100. Noord-Holland Noord heeft daarmee een relatief klein sterfteoverschot. 
  • Ongeveer 12.600 inwoners verhuisden naar een andere arbeidsmarktregio, 13.700 mensen verhuisden vanuit een andere arbeidsmarktregio naar Noord-Holland Noord. Het verhuissaldo is relatief hoog (1.100).  
  • Er kwamen afgerond 2.600 immigranten bij, en 1.400 inwoners uit Noord-Holland Noord emigreerden. Het migratiesaldo kwam daarmee op 1.200, wat gemiddeld is. 
  • De grootste groepen immigranten naar Nederland kwamen uit Polen (seizoensarbeid), India (kenniswerkers) en Syrië (vluchtelingen).

Het CBS berichtte vorige week over de groei van de Nederlandse bevolking in de eerste helft van 2019. Met een toename van in totaal 46.000 inwoners groeide de bevolking harder dan in dezelfde periode in 2018. De bevolking van een gebied kan groeien of krimpen door natuurlijke aanwas (geboorten min sterfgevallen), het saldo van binnenlandse verhuizingen, en/of migratie. In dit artikel vertalen we deze landelijke ontwikkeling naar trends per arbeidsmarktregio in de Randstadprovincies, met de focus op Noord-Holland Noord, waarvan de bevolking met 2.238 personen toenam. 

Geboorten, sterfgevallen en natuurlijke aanwas

Er waren van 1 januari tot en met 30 juni 2019 in totaal 2.915 geboorten en 2.985 sterfgevallen in Noord-Holland Noord. Het sterfteoverschot kwam hierdoor op 70. Dit is laag, maar gezien demografische ontwikkelingen als vergrijzing, zal de regio de komende decennia waarschijnlijk een sterfteoverschot houden dat steeds groter wordt.

Natuurlijke aanwas per arbeidsmarktregio in de Randstadprovincies, in de eerste helft van 2019
Verhuizingen van- en naar de arbeidsmarktregio

Er waren van 1 januari tot en met 30 juni 2019 in totaal 12.642 inwoners die vanuit Noord-Holland Noord naar een andere arbeidsmarktregio vertrokken en 13.753 mensen die vanuit een andere arbeidsmarktregio in Noord-Holland Noord kwamen wonen. Het verhuissaldo is hierdoor het hoogste van alle arbeidsmarktregio's in de Randstadprovincies (1.111) en lijkt sinds eind 2016 overwegend positief te blijven. Per hoofd van de bevolking heeft alleen Zuid-Holland Centraal een hoger verhuissaldo.

Verhuizingen per arbeidsmarktregio in de Randstadprovincies, in de eerste helft van 2019

Groot Amsterdam heeft een substantieel negatief verhuissaldo, wat een negatief effect heeft op de bevolkingsontwikkeling. Rijnmond, met in absolute aantallen de meeste verhuizingen na Groot Amsterdam, heeft juist een van de laagste verhuissaldo's. Wanneer men kijkt naar de arbeidsmarktregio's buiten de Randstad, passen deze statistieken in het beeld van de woningmarkt anno 2019, waar de marktvraag zich 'als een olievlek' uitbreidt van de Randstad naar de provincie. Zie Bouwfonds Property Development (2018, 2019). 

Immigratie, emigratie en migratiesaldo

Er kwamen van 1 januari tot en met 30 juni 2019 in totaal 2.645 immigranten bij en 1.448 inwoners van Noord-Holland Noord emigreerden naar het buitenland. Het migratiesaldo kwam daarmee op 1.197, wat gemiddeld is ten opzichte van andere arbeidsmarktregio's, zowel in absolute als relatieve zin. Immigratie blijft de komende jaren een factor die een positieve voorziene invloed heeft op de bevolkingsgroei van Noord-Holland Noord.

Migratie per arbeidsmarktregio in de Randstadprovincies, in de eerste helft van 2019

Groot Amsterdam, Haaglanden en Rijnmond nemen, als arbeidsmarktregio's met de meeste inwoners, het merendeel van de immigranten voor hun rekening. Ook hebben ze veruit het hoogste migratiesaldo: 3 tot wel 140 keer zo hoog als meer perifere arbeidsmarktregio's.

Landelijk is het beeld dat de drie grootste groepen migranten afkomstig zijn uit Polen, India en Syrië. Polen komen het vaakst voor seizoensarbeid, Indiërs komen vaak - met hun hele gezin - als kenniswerkers (ICT) en Syriërs komen hoofdzakelijk als vluchteling. Opvallend is dat de groep migranten met de Britse nationaliteit sinds 2015 sterk groeit

Aantal mensen in Alkmaar groeit, Bergen kent grootste krimp

In Alkmaar nam het aantal inwoners het sterkst toe (+422), voornamelijk door verhuizingen en immigratie. Het verhuis- en migratiesaldo waren respectievelijk 208 (49,3%) en 166 (39,3%).

In Bergen nam het aantal inwoners het sterkst af (-62), met als oorzaak een sterfteoverschot van 126 .

Bevolkingsgroei eerste helft 2019, per gemeente

* Bij de interpretatie van de gegevens dient rekening te worden gehouden met eventuele statistische vervuiling.

Bronmateriaal & verder lezen:

Provincie Noord-Holland (2017), Bevolkingsprognose Noord-Holland 2017-2040.

CBS (2019), Bijna 180.000 banen vervuld door Polen

CBS (2019), Aantal Indiase kennismigranten verdubbeld

CBS (2019), Meer asielzoekers in 2018, minder nareizigers.

CBS (2019), Minder Nederlanders naar het Verenigd Koninkrijk.

POWERED BY

powered by