FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Aantal vacatures blijft op een hoog niveau in Utrecht

BELANGRIJKSE INZICHTEN
  • Aantal ontstane vacatures daalt als gevolg van het seizoenseffect iets in het derde kwartaal 2018, maar blijft met 27.700 vacatures op een hoog niveau
  • In 3e kwartaal 2018 in Utrecht meeste vacatures in de sectoren detailhandel, zorg en specialistische zakelijke dienstverlening
  • Meeste vraag in Utrecht voor beroepsklassen bedrijfseconomisch en administratief, commercieel en technische beroepen
  • Top 3 van beroepsgroepen: verkoopmedewerkers detailhandel, software- en applicatieontwikkelaars, leidsters kinderopvang en onderwijsassistenten
AANTAL ONTSTANE VACATURES BLIJFT OP EEN HOOG NIVEAU

Het aantal ontstane vacatures is in het derde kwartaal van 2018 in Utrecht iets afgenomen; er ontstonden 27.700 vacatures. De belangrijkste oorzaak van deze afname is het seizoenseffect, doorgaans worden in de zomermaanden extra vacatures uitgezet ten opzichte van de maanden daarna. Deze trend is ook terug te zien in eerdere jaren. Het aantal ontstane vacatures blijft dan ook op een hoog niveau in Utrecht; 3.200 vacatures meer dan in dezelfde periode in 2017. Gedurende de afgelopen vier kwartalen zijn er in Utrecht 105.600 vacatures ontstaan, 10.600 meer dan in dezelfde periode ervoor. 

Ontstane vacatures, Utrecht 
DETAILHANDEL en zorg: MEESTE VACATURES

In het derde kwartaal van 2018 ontstonden in Utrecht de meeste vacatures in de sectoren detailhandel, zorg en specialistische zakelijke dienstverlening

In bijna alle sectoren zijn in het afgelopen jaar, laatste vier kwartalen, meer vacatures ontstaan dan in de periode ervoor. Alleen in de sectoren landbouw, bosbouw en visserij en cultuur, sport en recreatie is sprake van een afname van het aantal vacaturs. De vijf sectoren waar in Utrecht het afgelopen jaar relatief de meeste vacatures ontstonden, waren energie, chemische industrie, voedings- en genotmiddelenindustrie, detailhandel en informatie en communicatie. 

Ontstane vacatures Utrecht, naar sector
MEESTE VACATURES ONTSTAAN VOOR beroepsklasse bedrijfseconomisch en administratief

De meeste vacatures in Utrecht ontstonden in het derde kwartaal van 2018 voor de beroepsklassen bedrijfseconomische en administratieve beroepen, commerciële beroepen en technische beroepen. 

Ontstane vacatures, naar beroepsklasse, Utrecht
Top 15 beroepsgroepen: Verkoopmedewerkers detailhandel staat bovenaan

Kijken we naar de top 15 van beroepsgroepen, in totaal zijn er 111 beroepsgroepen, dan ontstaan in Utrecht in het 3e kwartaal van 2018 de meeste vacatures voor de beroepsgroep Verkoopmedewekers detailhandel (meer dan 2.300 vacatures). Software- en applicatieontwikkelaars (meer dan 1.300 vacatures) en leidsters kinderopvang en onderwijsassistenten (bijna 1.100 vacatures) maken de top drie compleet in Utrecht. 

Ontstane vacatures: top 15 beroepsgroepen, Utrecht

 

POWERED BY

powered by