FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Aantal vacatures blijft op een zeer hoog niveau in Brainport Eindhoven

Belangrijkste inzichten
  • Aantal ontstane vacatures daalt iets in het tweede kwartaal 2019, maar blijft met 17.650 vacatures op een hoog niveau.
  • In het tweede kwartaal van 2019 meeste vacatures in Brainport Eindhoven in de sectoren detailhandel, metaalindustrie,zakelijke dienstverlening en zorg.
  • Meeste vraag in Brainport Eindhoven voor beroepsklassen technische beroepen, bedrijfseconomisch en administratief en commerciële beroepen.
  • Arbeidsmarktspanning zwakt iets af in Brainport Eindhoven (2,65), maar ligt in het tweede kwartaal van 2019 ruim boven het niveau van de landelijke arbeidsmarktspanning (2,31). 
  • Top 3 van arbeidsmarktspanning naar beroepsgroep: bouwarbeiders afbouw, metaalbewerkers en constructiebewerkers en machinemonteurs.
In eerste kwartaal 2019 recordhoogte aantal ontstane vacatures

Het aantal ontstane vacatures is in het tweede kwartaal van 2019 in Brainport Eindhoven iets afgenomen; er ontstonden 17.650 vacatures. Ondanks de afname blijft het aantal ontstane vacatures op een hoog niveau in Brainport Eindhoven; 3.400 vacatures meer dan in dezelfde periode in 2018. Gedurende de afgelopen vier kwartalen zijn er in Brainport Eindhoven 63.800 vacatures ontstaan, 13.100 meer dan in dezelfde periode ervoor. 

Ontstane vacatures, Brainport Eindhoven

* De regio Brainport Eindhoven komt qua regio-indeling overeen met de optelsom van de arbeidsmarktregio's Helmond de Peel en Zuidoost-Brabant

Detailhandel en metaalindustrie: meeste vacatures

In het tweede kwartaal van 2019 ontstonden in Brainport Eindhoven de meeste vacatures in de sectoren detailhandel, metaalindustrie, zakelijke dienstverlening en zorg.

In bijna alle sectoren zijn in het afgelopen jaar, laatste vier kwartalen, meer vacatures ontstaan dan in de periode ervoor. Alleen in de sectoren voedingsindustrie, zorg en welzijn is sprake van een beperkte afname van het aantal vacaturs. De vijf sectoren waar in Brainport Eindhoven het afgelopen jaar relatief de meeste vacatures ontstonden, waren informatie en communicatie, metaalindustrie, landbouw, bosbouw en visserij, detailhandel en specialistische zakelijke dienstverlening. 

Ontstane vacatures naar sector, Brainport Eindhoven
MEESTE VACATURES ONTSTAAN VOOR technische beroepen

De meeste vacatures in Brainport Eindhoven ontstonden in het tweede kwartaal van 2019 voor de beroepsklassen technische beroepen, bedrijfseconomische en administratieve beroepen en commerciële beroepen. Wilt u meer informatie over welke beroepsklassen veel gevraagd worden in een bepaalde sector, dan kunt u in onderstaande visualisatie een sector naar wens selecteren. 

Ontstane vacatures naar beroepsklasse en sector, Brainport Eindhoven
KRAPTE AAN PERSONEEL bovengemiddeld in brainport eindhoven

De krapte aan personeel is in de laatste twee kwartalen in Brainport Eindhoven iets afgenomen. Ondanks deze afname blijft de typering 'krap' in het tweede kwartaal van 2o19 van toepassing voor de arbeidsmarkt van Brainport Eindhoven. 
In een krappe arbeidsmarkt is er meer vraag naar arbeidskrachten dan aanbod, waardoor werkgevers knelpunten ondervinden bij het invullen van vacatures, terwijl werkzoekenden een betere concurrentiepositie ervaren. 

Vergelijken we de arbeidsmarktspanning in Brainport Eindhoven met Nederland dan kent Brainport Eindhoven een bovengemiddeld krappe arbeidsmarkt. 

Ontwikkeling arbeidsmarktspanning, Brainport Eindhoven

De spanningsindicator van het UWV verschaft inzicht in de spanning op de arbeidsmarkt. Het is de verhouding tussen openstaande en kortdurende vacatures. Een score > 1,5 is gunstig voor werkzoekenden; er is meer vraag dan aanbod (typering krap). Wanneer de score > 4,0 is de situatie zeer krap.  Een score lager dan 0,67 is ongunstig voor werkzoekenden; er is meer aanbod dan vraag. Bij een score < 0,25 is de situatie zeer ruim. Bij een score tussen 0,67 en 1,5 is er sprake van evenwicht op de arbeidsmarkt. 

TOP 20 BEROEPSGROEPEN: bouwarbeiders afbouw, metaalbewerkers en constructiewerkers en machinemonteurs bovenaan

In de beroepklassen ICT beroepen, Technische beroepen en Agrarische beroepen ervaren werkgevers in Brainport Eindhoven in het tweede kwartaal van 2019 de grootste krapte aan personeel. Kijken we naar de top 20 van beroepsgroepen, in totaal zijn er 111 beroepsgroepen, dan kennen de beroepsgroepen bouwarbeiders afbouw, metaalbewerkers en constructiewerkers en machinemonteurs in Brainport Eindhoven relatief de grootste arbeidsmarktspanning.  

Arbeidsmarktspanning naar beroepsgroep (top 20), Brainport Eindhoven

 

 

 

 

 

POWERED BY

powered by