FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

AIZ Arbeidsmarktprognose Noordoost-Brabant

1716AIZ Arbeidsmarktprognose
 • ArbeidsmarktInZicht (AIZ) brengt ieder half jaar de vooruitzichten voor de Noordoost-Brabantse arbeidsmarkt in kaart. Met behulp van ramingen geeft AIZ inzicht in het huidige en de komende vijf jaren. 
 • De resultaten van de regionale doorvertaling van de Macro Economische Verkenningen 2023 (CPB, september 2022) voor de regio Noordoost-Brabant zijn vanaf nu hier beschikbaar in een dashboard. Verder zijn de belangrijkste resultaten ook weergegeven in een infographic. 
 • Volgens de cijfers van ArbeidsmarktInZicht groeit de economie van Noordoost-Brabant in 2023 met 2,1%. ArbeidsmarktInZicht gaat voor het jaar 2022 uit van een groei van 5,3%. Op de middellange termijn groeit de economie in een lager groeitempo. 
 • Noordoost-Brabant kent de komende jaren een positievere groei dan landelijk. Naast een gunstige sectorstructuur, profiteert de regio van Brainport Eindhoven als sterk groeigebied. 
 • Door de verwachte economische groei, stijgt de werkgelegenheid in Noordoost-Brabant. In de komende twee jaar (2023/2024) met een gemiddeld jaarlijkse ontwikkeling van 2,1% en op de middellange termijn (2025/2027) met een gemiddels jaarlijkse groei van 1,1%. 
 • Sectoren met een relatief positieve groeiverwachting (qua werkgelegenheid) zijn Financiële instellingen, Handel, vervoer en opslag en Informatie en communicatie. Sectoren waarvoor we een minder gunstige werkgelegenheidsontwikkeling verwachten zijn Openbaar bestuur, Bouwnijverheid en Landbouw en visserij. 
 • Het aantal vacatures daalt in 2023 naar een iets lager niveau (47.300 ontstane vacatures), maar blijft op een hoog niveau. Door de vergrijzing zullen de komende jaren veel mensen uitstromen naar pensioen, die vervolgens weer vervangen moeten worden. In 2021 is 45% van de werkenden in Noordoost-Brabant ouder dan 45 jaar. 
 • Door de vergrijzing is het ook de verwachting dat de potentiele beroepsbevolking op de middellange termijn in Noordoost-Brabant af gaat nemen. Door de stijging van de arbeidsparticipatie, vooral bij vrouwen en ouderen, is de ontwikkeling van de beroepsbevolking wel nog positief, maar vlakt deze gedurende de periode 2022-2027 af naar 0,1%. 
 • Door het iets lagere groeitempo verwachten we dat de werkloosheid de komende jaren iets op zal lopen, van 2,9% in 2022 naar 4,2% in 2027. Een andere verklaring voor de verwachte toename van de werkloosheid is dat we verwachten dat de frictiewerkloosheid de komende jaren weer een prominentere rol zal spelen op de arbeidsmarkt. Frictiewerkloosheid – kortdurende werkloosheid omdat werkzoekenden en werkgevers elkaar niet van de één op de andere dag hebben gevonden – hangt samen met de economische dynamiek. 
 • Ondanks de verwachte toename blijft de werkloosheid in de regio Noordoost-Brabant op een laag niveau. Ook in 2027 ligt het werkloosheidspercentage in de regio Noordoost-Brabant (4,2%) lager dan landelijk (4,7%). Het blijft dus voor werkgevers uitdagend om voldoende mensen te vinden. In sommige delen van de arbeidsmarkt zelfs krap, krapper, krapst. Vanaf 2027 (en mogelijk al eerder) bepaald de groei van de arbeidsmarkt de groei van de economie, zowel landelijk als in Noordoost-Brabant. 
 • Op basis van de (landelijke) ramingen in het Centraal Economisch Plan 2023 (CPB, maart 2023) zullen de regionale ramingen voor Noordoost-Brabant eind april 2023 geactualiseerd worden. 

 

 

POWERED BY

powered by