FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

AIZ Arbeidsmarktprognose Noordoost-Brabant - MEV 2024

AIZ Arbeidsmarktprognose
  • ArbeidsmarktInZicht (AIZ) brengt ieder half jaar de vooruitzichten voor de Noordoost-Brabantse arbeidsmarkt in kaart. Met behulp van ramingen geeft AIZ inzicht in het huidige en de komende vijf jaren. 
  • De resultaten van de regionale doorvertaling van de Macro Economische Verkenning 2024 (CPB, september 2024) voor de regio Noordoost-Brabant zijn vanaf nu hier beschikbaar in een dashboard. 
  • Volgens de cijfers van ArbeidsmarktInZicht groeit de economie van Noordoost-Brabant in 2023 met 4,9%. ArbeidsmarktInZicht gaat voor jaren 2024 en 2025 uit van een jaarlijkse groei van gemiddeld 2,0%. Op de middellange termijn groeit de economie in een iets lager groeitempo. 
  • Noordoost-Brabant kent de komende jaren een positievere groei dan landelijk. Naast een gunstige sectorstructuur, profiteert de regio van Brainport Eindhoven als sterk groeigebied. 
  • Door de verwachte economische groei, stijgt de werkgelegenheid in Noordoost-Brabant. In 2023 met 3,8% en in de jaren (2024/2025) erna met een gemiddeld jaarlijkse ontwikkeling van 1,6%. Op de middellange termijn (2026/2030) ligt de groei op een lager niveau met een gemiddeld jaarlijkse groei van 0,9%. 
  • Sectoren met een relatief positieve groeiverwachting in de jaren 2024/2025 (qua werkgelegenheid) zijn Handel, Financiële instellingen, Informatie en communicatie en Vervoer en opslag. Sectoren waarvoor we een minder gunstige werkgelegenheidsontwikkeling verwachten zijn Energie, Bouwnijverheid, Chemische industrie en Voedings- en genotsmiddelenindustrie. 
  • Het aantal vacatures daalt in 2023 naar een iets lager niveau (50.200 ontstane vacatures), maar blijft op een hoog niveau. Door de vergrijzing zullen de komende jaren veel mensen uitstromen naar pensioen, die vervolgens weer vervangen moeten worden. In 2023 is 45% van de werkenden in Noordoost-Brabant ouder dan 45 jaar. Het aantal ontstane vacatures blijft dan ook gedurende de periode 2024-2030 op een hoog niveau. 
  • Door de vergrijzing is het ook de verwachting dat de potentiele beroepsbevolking op de middellange termijn in Noordoost-Brabant af gaat nemen. Door de stijging van de arbeidsparticipatie, vooral bij vrouwen en ouderen, is de ontwikkeling van de beroepsbevolking wel nog positief, maar vlakt deze gedurende de periode tot 2027 af naar 0,1%, waarna de omvang van de beroepsbevolking tot en met 2030 stabiel zal blijven. 
  • Door het iets lagere groeitempo verwachten we dat de werkloosheid de komende jaren iets op zal lopen, van 3,0% in 2023 naar 3,9% in 2027. Een andere verklaring voor de verwachte toename van de werkloosheid is dat we verwachten dat de frictiewerkloosheid de komende jaren weer een iets prominentere rol zal spelen op de arbeidsmarkt. Frictiewerkloosheid – kortdurende werkloosheid omdat werkzoekenden en werkgevers elkaar niet van de één op de andere dag hebben gevonden – hangt samen met de economische dynamiek. 
  • Na 2027 verwachten we dat de toename van de werkloosheid afvlakt door de druk op de arbeidsmarkt (en de frictiewerkloosheid), tot 4,2% in 2030.  Gedurende de gehele periode ligt de werkloosheid in Noordoost-Brabant lager dan landelijk. Het blijft dus voor werkgevers uitdagend om voldoende mensen te vinden. In sommige delen van de arbeidsmarkt zelfs krap, krapper, krapst. Vanaf 2027 (en mogelijk al eerder) bepaalt de groei van de arbeidsmarkt de groei van de economie, zowel landelijk als in Noordoost-Brabant. 

 

 

POWERED BY

powered by