FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

SCP: Minder scholing en baanwisselingen

Belangrijke inzichten
  • Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft gedurende twee jaar onderzoek gedaan naar de arbeidsmarkt. Er is gekeken naar de scholingsdeelname, de mate van baanwisselingen en het zoekgedrag naar werk van werklozen en werkenden (16-65 jaar) tussen 2004 en 2020.
  • Tussen 2004 en 2018 bleef de scholingsdeelname gelijk, net als de mate waarin mensen zochten naar (ander) werk.
  • De periode 2019-2020 liet echter een ander beeld zien. Werkenden volgden minder vaak scholing dan voorheen en er werd minder actief naar (ander) werk gezocht. 
  • De meest waarschijnlijke oorzaak voor deze omslag is de uitbraak van de coronapandemie begin 2020. Hierdoor werd fysiek contact aan banden gelegd en nam het aantal vacatures af.
  • Met het huidige coalitieakkoord, probeert de overheid mensen te stimuleren om deel te nemen aan scholing en bij (dreigende) werkloosheid actief te zoeken naar een (andere) baan. Dit vooral met oog op de krapte op de arbeidsmarkt.
  • Een van deze maatregelen is de subsidieregling STAP-budget: werkenden en werkzoekenden kunnen hierdoor (onder voorwaarden) een training of opleiding volgen voor maximaal 1.000 euro per jaar.
Over het scp

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) volgt, verklaart en verkent hoe het met de inwoners van Nederland gaat op sociaal en cultureel gebied. Dat behelst onder meer de monitoring van de leefsituatie en kwaliteit van leven, de evaluatie van overheidsbeleid op daarvoor relevante terreinen en verkenningen ten behoeve van toekomstig beleid.

 
Lees verder

Geïnteresseerd in het volledige arbeidsmarktonderzoek van het SCP? Klik dan op onderstaande link:

SCP: afname scholing en actief zoekgedrag naar werk

POWERED BY

powered by