FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

CBS: Consumentenvertrouwen stijgt voor vierde maand op rij

Belangrijke inzichten
  • Hoewel het consumentenvertrouwen in november 2023 nog steeds zeer laag is (-44), kent het sinds een dieptepunt in oktober 2022 (-59) een stijgende lijn.

  • Ook de koopbereidheid en het oordeel over het economische klimaat zagen een verbetering in de cijfers sinds oktober 2022. In beide gevallen stegen de cijfers van -48 naar -37 (koopbereidheid) en van -75 naar -54 (oordeel economische klimaat).
  • Het lage consumentenvertrouwen hangt samen met de sterke inflatie van het afgelopen jaar.
consumentenvertrouwen

Het consumentenvertrouwen wordt met behulp van het Consumenten Conjunctuuronderzoek (CCO) vastgesteld middels een enquête onder Nederlanders (15 jaar en ouder) die behoren tot de huishoudkern. In deze enquête wordt aan consumenten gevraagd naar hun vertrouwen in de financiële situatie thuis en de economische situatie in Nederland voor de komende 12 maanden en de afgelopen 12 maanden. Tot slot wordt gevraagd in hoeverre men het een gunstige tijd vindt om grote aankopen te doen. De indicator van het consumentenvertrouwen is het gemiddelde van alle respondenten en kan een waarde aannemen van -100 (iedereen antwoordt negatief) tot +100 (iedereen antwoordt positief).

Landelijke datA

In onderstaande grafiek ziet u het landelijke consumentenvertrouwen vanaf april 1986 tot en met nu voor alle drie de gemeten domeinen: het consumentenvertrouwen, het economisch klimaat en de koopbereidheid.

Tip: Wilt u een bepaalde lijn uitlichten? Klik dan op de legenda-items om ongewenste lijnen uit te schakelen in de grafiek.

Landelijk consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid per maand
Regionale data

In onderstaande grafiek kunt u per regio en kwartaal het consumentenvertrouwen, economisch klimaat en de koopbereidheid zien.

Tip: Met de filters in de grafiek kunt u de ontwikkeling voor verschillende regio's zien. Wilt u een bepaalde lijn uitlichten? Klik dan op de legenda-items om ongewenste lijnen uit te schakelen in de grafiek.

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid

Bent u nieuwsgierig en wilt u meer weten? Klik dan op de onderstaande links voor relevante artikelen, of bezoek het dataportaal van ArbeidsmarktInZicht voor meer grafieken en artikelen over de conjunctuur.

  CBS: Consumenten opnieuw minder somber
  Dataportaal ArbeidsmarktInZicht

POWERED BY

powered by