FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

CBS: Lager opgeleide jongeren hebben minst stabiele loopbanen

Belangrijke inzichten
  • Het CBS heeft onderzoek gedaan naar het loopbaanverloop van jongvolwassenen die geboren zijn tussen 1983 en 1985.

  • De arbeidsmarktpositie van werkenden is vastgesteld aan de hand van het soort dienstverband dat iemand heeft (vast contract, flexibel contract, zelfstandige, niet-werkend of onderwijsvolgend).

  • Geaggregeerde beschrijvingen van arbeidsmarktposities per leeftijdscategorie suggereren een rechtlijnige ontwikkeling, terwijl loopbanen op individueel niveau veel dynamischer verlopen. Dat wil zeggen dat er in veel loopbanen gewisseld wordt tussen verschillende arbeidsmarktposities.

  • Het loopbaanverloop is ook in kaart gebracht voor de verschillende opleidingsniveaus (lager opgeleiden, middelbaar opgeleiden en hoger opgeleiden) met elk hun eigen unieke profiel.

  • Zo blijkt dat onder lager opgeleiden het aandeel mensen met een vast contract door de tijd heen redelijk constant blijft, terwijl bij middelbaar- en hoger opgeleiden dit aandeel door de tijd heen groter wordt. 

  • Bij lager opgeleiden is ook te zien dat het aandeel flexibele contracten afneemt en het aandeel niet-werkenden toeneemt. Dit doet vermoeden dat een deel van de flexwerkers na verloop van tijd zijn of haar baan kwijtraakt.

  • Tot slot is ook het verschil in arbeidsmarktpositie tussen mannen en vrouwen bekeken. In het algemeen blijven mannen iets langer onderwijs volgen dan vrouwen. De loopbanen verschillen het meeste onder lager opgeleiden: langdurig niet werken komt vaker voor onder lager opgeleide vrouwen. Ook maken lager opgeleide vrouwen vaker de transitie van vast of flexibel werk naar niet-werken. Deze transitie komt een stuk minder vaak voor onder middelbaar opgeleide vrouwen, en onder hoger opgeleide vrouwen vrijwel niet. Onder hoger opgeleiden zijn er nagenoeg geen verschillen tussen de loopbanen van mannen en vrouwen.

dienstverband naar opleidingsniveau en regio

Binnen ArbeidsmarktInZicht is verder onderzoek gedaan naar de verschillende dienstverbanden in Nederland op zowel landelijk als regionaal niveau.

In onderstaande grafiek ziet u het aandeel werkenden in de flexibele schil in heel Nederland. Deze data zijn inzichtelijk gemaakt voor drie verschillende opleidingsniveau's: lager , middelbaar en hoger opgeleiden. 

Opvallend is dat het aandeel zzp'ers en zmp'ers (zelfstandigen met personeel) nagenoeg gelijk is tussen de drie verschillende opleidingsniveau's. De variatie zit hem met name in de verhouding van contracten met (on)bepaalde tijd: lager opgeleiden hebben vaker een contract met bepaalde tijd dan hogeropgeleiden. 

Tip: Boven de grafiek kunt u de data filteren op regio(niveau) en jaar. Deze data zijn (data is altijd meervoud) beschikbaar van 2013 tot en met 2020. Klik op het 'i-tje' rechtsboven voor een exacte definitie per type dienstverband. 

Soort dienstverband (naar opleidingsniveau)
arbeidsmarktpositie

Naast het soort dienstverband (flexibel contract, vast contract, zelfstandige, niet-werkend) zijn ook nog andere indicatoren belangrijk voor het bepalen van de arbeidsmarktpositie: uurloon, hoe snel iemand een baan kan vinden, en het aantal uur dat iemand per week werkt. 

In de onderstaande grafiek ziet u per type dienstverband hoeveel procent van de werknemers een bepaald aantal uren werkt. Met name bij oproepkrachten is er veel variatie in het aantal uur dat men per week werkt. Opvallend is dat slechts 3% van de mensen met een contract onbepaalde tijd tot 12 uur per week werkt, terwijl dit bij mensen met een contract bepaalde tijd 12% is.

Tip: Boven de grafiek kunt u de data filteren op regio(niveau) en jaar. Deze data zijn beschikbaar van 2013 tot en met 2020. Klik op het 'i-tje' rechtsboven voor de exacte definitie per type dienstverband. 

Aantal uur dat een persoon werkt (naar soort dienstverband)

Bent u nieuwsgierig en wilt u meer weten over de arbeidsmarktsituatie omtrent flexwerkers op landelijk en regionaal niveau? Klik dan op de onderstaande link om onze verkenning over de Flexibele Schil te bezoeken, of klik op de onderste link om het volledige artikel van het CBS te lezen.

 ArbeidsmarktInZicht: Flexwerkmonitor
  CBS: Lager opgeleide jongeren hebben minst stabiele loopbanen

POWERED BY

powered by