FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

De impact van de coronacrisis op de overgang onderwijs-arbeidsmarkt

Belangrijkste inzichten
  • Aan het eind van de eerste coronagolf hadden in Nederland 10.000 minder jongeren een baan van minimaal drie dagen per week ten opzichte van een jaar eerder.
  • De coronacrisis heeft vooral gezorgd voor een valse start op de arbeidsmarkt voor mbo-bol afgestudeerden, jongeren zonder startkwalificatie en uitvallers uit het hoger onderwijs. 
  • Ook jongeren die de arbeidsmarkt op komen met een opleiding met structureel weinig arbeidsmarktperspectief zoals detailhandel, mediatechniek en administratieve dienstverlening en afgestudeerden in coronagevoelige sectoren zoals horeca, luchtvaart en haarverzorging worden hard geraakt.
  • Jongeren met een mbo-bbl (werken & leren), hbo- of wo-masterdiploma hebben het minst last van de coronacrisis. Hun baankansen zijn nauwelijks afgenomen ten opzichte van een jaar eerder.
  • De ongelijkheid in baankansen tussen jongeren met en zonder migratieachtergrond neemt tijdens de eerste maanden van de coronacrisis verder toe. Ook worden mannen tijdens de coronacrisis harder getroffen dan vrouwen. 
De monitor

SEO Economische Onderzoek en het Verwey-Jonker Instituut hebben met subsidie van ZonMw een monitor ontwikkeld om de landelijke impact van de coronacrisis op de overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt kwantitatief in beeld te brengen. Deze monitor is de eerste van vier halfjaarlijkse monitors die onderdeel uitmaken van een meerjarig onderzoek naar de impact van corona op de startpositie van jongeren op de arbeidsmarkt. Voor de eerste monitor zijn de baankansen in juni 2020 van alle jongeren van 16 tot 30 jaar die in 2018-2019 de arbeidsmarkt op kwamen vergeleken met die van jongeren die een jaar eerder de arbeidsmarkt instroomden. Hiervoor zijn data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geanalyseerd.

De resultaten van het onderzoek zijn langs drie lijnen gestructureerd. Eerst wordt het totaalbeeld beschreven van alle jongeren die vanuit het bekostigd onderwijs de arbeidsmarkt hebben betreden. Vervolgens richt de analyse zich op verschillen tussen opleidingsniveaus. Tot slot staan verschillen binnen opleidingsniveaus centraal. 

In het tekstkader zijn enkele belangrijke resultaten op basis van de eerste monitor weergegeven. Het volledige onderzoek en een samenvatting van het onderzoek vindt u hier

De Methode

Het onderzoek gebruikt integrale gegevens over alle afgestudeerden in 2018-2019 via de Microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Door het integrale karakter van de CBS Microdata geeft deze monitor een compleet beeld van de arbeidsmarktpositie van alle afgestudeerden in Nederland. Op deze gegevens worden statistische en econometrische analyses uitgevoerd om verschillen nader te analyseren.
 

POWERED BY

powered by