FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Flexibele arbeid in Overijssel

Belangrijkste inzichten
  • De meeste werknemers in Overijssel hebben een vast contract, maar de flexibele schil is de afgelopen jaren gegroeid tot 33 procent in 2018. 
  • In 2018 is het voor eerst in jaren dat het aantal werkenden met een vaste arbeidsrelatie in Overijssel sterker is toegenomen dan het aantal mensen met een flexibele baan. 
  • Als gevolg van de Nederlandse wet- en regelgeving verschillen de kosten en risico’s tussen flexibele en vaste arbeidsrelaties, hetgeen een belangrijke oorzaak is voor de toename van de flexibele arbeid.
  • Er bestaan in Overijssel tussen sectoren aanzienlijke verschillen in het aandeel flexibele arbeid binnen het totaal aantal werkenden.
  • Arbeidsschaarste zal de flexibilisering in specifieke beroepsgroepen en sectoren afremmen. Voor beroepen en sectoren waar geen schaarste is, is het waarschijnlijker dat de trend naar flexibelere arbeidsrelaties onverminderd doorzet.
vier van de tien werkenden in Overijssel hebben geen vast contract

In Overijssel zijn er in 2018 ongeveer 590 duizend werkenden. De meeste werkenden in Overijssel hebben een vast contract (397 duizend, 63 procent). Ongeveer 136 duizend werkenden zijn werknemers met een flexibele arbeidsrelatie (23 procent).  84 duizend werkenden zijn in 2018 actief als zelfstandige, waarvan bijna 59 duizend als zzp'er. De flexibele schil, werknemers met een flexibele arbeidsrelatie en zzp'ers, heeft in Overijssel in 2018 een omvang van 33 procent (194 duizend). 

Werkenden naar type contract, 2018, Overijssel
forse toename Flexibele arbeid in overijssel

Het aandeel werknemers met een vast contract is in Overijssel gedurende de periode 2003-2018 flink afgenomen, van 73 procent in 2013 naar 63 procent in 2018. Het aantal flexibele werknemers is tussen 2003 en 208 met 75 procent toegenomen, terwijl het aantal zzp'ers gedurende deze periode in Overijssel met 44 procent is toegenomen. Het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie is in diezelfde periode met 3 procent afgenomen. 
Het aantal vaste banen is in Overijssel in 2016 en 2017 wel gestegen. Maar aangezien de flexibele arbeid  in deze periode nog sterker is gestegen, neemt het aandeel van de flexibele arbeid ook in 2016 en 2017 nog verder toe. In 2018 is het voor eerst in jaren dat in Overijssel het aantal werkenden met een vaste arbeidsrelatie sterker is toegenomen dan het aantal mensen met een flexibele baan. 

Werkenden naar type contract, Overijssel
Sectorale verschillen in flexibele arbeid

Er bestaan in Overijssel tussen sectoren aanzienlijke verschillen in het aandeel flexibele arbeid, werknemers met een flexibele arbeidsrelatie en zzp'ers, binnen het totaal aantal werkenden.

  • De sectoren detailhandel, horeca en zorg kennen in Overijssel in 2018 het grootste aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. 
  • De sectoren landbouw, bosbouw en visserij, specialistische zakelijke dienstverlening en bouwnijverheid kennen in Overijssel in 2018 het grootste aantal zzp'ers.

Deze sectorale verschillen ontstaan doordat de aard van het werk soms een grote mate van flexibiliteit, bijvoorbeeld omdat het werk seizoensgebonden pieken laat zien, vereist. Dit is bijvoorbeeld het geval in de horeca. Daarentegen zijn er ook sectoren waarin de aard van het werk zich niet of nauwelijks leent voor flexibele arbeidskrachten, zoals bijvoorbeeld bij de politie of defensie. Gedurende de periode 2003-2018 is de omvang van flexibele arbeid in alle sectoren toegenoemen.

Flexibele werknemers naar sector, 2018, Overijssel
ZZP naar sector, Overijssel
TOENEMENDE FLEXIBILISERING naar verwachting een structurele trend

Het CPB heeft eind 2016 onderzocht waarom in Nederland in vergelijking met andere Europese landen de afgelopen jaren een sterke flexibilisering van de arbeidsmarkt heeft plaatsgevonden. Dit verschil lijkt vooral samen te hangen met het verschil in arbeidsmarktinstituties. Nederlandse werkgevers kunnen risico’s en kosten, zoals ontslagbescherming en doorbetaling bij langdurige ziekte, vermijden door flexibele krachten aan te nemen. Het minimumloon van werknemers en de belastingen, sociale premies en pensioenpremies die moeten worden betaald bij werknemers maken het aanstellen van zzp‘ers in Nederland aantrekkelijker.

Werknemers hebben juist een voorkeur voor een vast contract. Wanneer werkgevers een structurele voorkeur hebben voor flexibiliteit en werkenden juist de voorkeur hebben voor ofwel een vast contract of goed verdienen als zelfstandige, dan lijkt de uitkomst het gevolg van arbeidsmarktpositie en onderhandelingsmacht. Mogelijk verklaart dit waarom de flexibilisering in de ene beroepsgroep veel sneller gaat dan in de andere. Arbeidsschaarste zal de flexibilisering in specifieke beroepsgroepen afremmen. Voor beroepen en sectoren waar geen schaarste is, is het waarschijnlijker dat de trend naar flexibelere arbeidsrelaties onverminderd doorzet.

POWERED BY

powered by