FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Gemiddeld 48% minder nieuwe vacatures in Noord-Holland-Noord sinds maatregelen

Belangrijkste inzichten
  • In Noord-Holland-Noord daalt het aantal online vacatures bij werkgevers sinds de intelligente lockdown met gemiddeld 48%.
  • De sectoren horeca, verhuur en overige zakelijke dienstverlening, en overige industrie worden in Noord-Holland-Noord relatief het zwaarst getroffen.
  • De beroepsklassen dienstverlenende beroepen, bedrijfseconomische en administratieve beroepen, en ICT beroepen kennen in Noord-Holland-Noord de grootste afname van het aantal nieuw geplaatste vacatures.
  • De beroepsgroepen koks, leidsters kinderopvang en onderwijsassistenten, en keukenhulpen kennen een relatief sterke afname van het aantal vacatures. 
  • Ondanks een krimpende vacaturemarkt, zijn er de afgelopen vier weken in Noord-Holland-Noord ook nog steeds beroepen waar nog veel vraag naar is: verkopers, docenten middelbaar onderwijs, en verzorgenden vormen de top drie. 
IMPACT CORONA OP DE VACATUREMARKT van Noord-Holland-noord DUIDELIJK ZICHTBAAR

De impact van de maatregelen van het Kabinet rondom het coronavirus zijn in Noord-Holland-Noord duidelijk terug te zien in het aantal online vacatureplaatsingen. Vanaf week 11, het moment dat de intelligente lockdown ingesteld werd, zien we een terugval in het aantal vacatureplaatsingen bij werkgevers. In de tien weken (6 januari tot 15 maart) voorafgaand aan de lockdown lag het aantal nieuwe vacatures in Noord-Holland-Noord gemiddeld rond de 580 per week. In de eerste vier weken na aanvang van de crisis (15 maart tot 12 april) ligt het aantal nieuwe vacatures gemiddeld nog maar rond de 320 per week. Het aantal vacatures bij werkgevers ligt in de eerste vier weken van de crisis (15 maart tot 12 april) in Noord-Holland-Noord gemiddeld 48% lager dan in de acht weken voorafgaand aan de intelligente lockdown (20 januari tot 15 maart).

Aantal nieuwe vacatures in Noord-Holland-Noord per week
WELKE SECTOREN ZIJN HET ZWAARST GETROFFEN?

In Noord-Holland-Noord zien we in vrijwel alle sectoren een afname van het aantal nieuwe vacatures. De sectoren horecaverhuur en overige zakelijke dienstverlening, en overige industrie worden in Noord-Holland-Noord relatief het zwaarst getroffen. Aan de terugval in het aantal vacatures kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen.

  1. De economie is heel plotseling tot stilstand gekomen, hetgeen een belangrijke verklaring is voor de drastische afname van het aantal vacatures.
  2. Voor bedrijven en organisaties waarvan de activiteiten wel gewoon zijn blijven doorlopen kan het door social distancing lastig zijn om nieuwe mensen te werven. Om praktische redenen wordt er dan voor gekozen om de vacatures even uit te stellen. 

De vraag blijft dus in welke mate het hier gaat om de effecten van een langdurige economische recessie, of om de effecten van een tijdelijke vacature-uitstel door bedrijven en organisaties. Dit verschilt per sector. In de sectoren horeca, metaalindustrie, vervoer en opslag is sprake van een direct effect van de crisis, terwijl in de zorg eerder sprake is van vacature-uitstel.

Impact coronavirus op vacatures naar sector, Noord-Holland-Noord
WELKE BEROEPEN ZIJN HET ZWAARST GETROFFEN?

De beroepsklassen dienstverlenende beroepen, bedrijfseconomische en administratieve beroepen, en ICT beroepen kennen in Noord-Holland-Noord de grootste afname van het aantal nieuw geplaatste vacatures.

Impact coronavirus op vacatures naar beroepsklassen, Noord-Holland-Noord

Zoomen we nader in op beroepsgroepen, dan worden de beroepsgroepen koksleidsters kinderopvang en onderwijsassistenten, en keukenhulpen het zwaarst getroffen door de coronacrisis.

Beroepsgroepen met grootste daling in aantal vacatures, Noord-Holland-Noord
WAAR IS NOG VRAAG NAAR NIEUWE MEDEWERKERS?

Naast krimpberoepen zijn er de afgelopen vier weken ook nog steeds beroepen waar nog veel vraag naar is. In onderstaande visualisaties is de top 20 weergeven van beroepgroepen waarvoor door werkgevers in de vier weken na de lockdown het grootste aantal vacatures is geplaatst. Verder hebben we ook een top 20 van werkgevers weergeven waarin we inzichtelijk maken welke werkgevers in de laatste vier weken het meeste aantal vacatures hebben geplaatst.

Top 20 beroepsgroepen met grootste aantal vacatures, Noord-Holland-Noord
Top 20 werkgevers met grootste aantal vacatures, Noord-Holland-Noord

 

POWERED BY

powered by