FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Herbeoordeling Wajong leidt tot minder mensen in het Brabantse doelgroepregister

Belangrijkste inzichten
  • Eind maart 2018 in Brabant 27.800 personen met een geldige grondslag in het doelgroepregister
  • Door herbeoordeling Wajong minder personen in doelgroepregister

Het doelgroepregister is een landelijk register, waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak. UWV beheert dit register. Met de gegevens uit het doelgroepregister kan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleren of werkgevers de afgesproken banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

HERBEOORDELING WAJONG LEIDT TOT MINDER MENSEN IN HET DOELGROEPREGISTER

Eind maart 2018 stonden er in de Brabantse arbeidsmarktregio's 27.800 personen met een geldige grondslag in het doelgroepregister (trendrapportage banenafspraak van het UWV). Dat is een afname van bijna 7.000 personen ten opzichte van de nulmeting eind december 2012. De afname wordt voornamelijk verklaard door de herbeoordeling van de Wajong: UWV heeft in de periode 2015-2017 bij alle mensen in de oude Wajong en Wajong 2010 gekeken of zij beschikken over arbeidsvermogen. Voor mensen die geen duurzaam arbeidsvermogen hebben, is de registratie in het doelgroepregister beëindigd.  Dit proces van herbeoordeling is inmiddels afgerond. 

Ten opzichte van het eerste kwartaal 2017 is er een toename van 260 personen. Er is een toename van 510 personen ten opzichte van het vierde kwartaal 2017. Deze groei wordt verklaard, doordat personen niet uitgestroomd zijn op 31 december 2017 als gevolg van het effect op de opschorting van de T+2 regeling (voor meer info zie hieronder). 

AANTAL PERSONEN IN DOELGROEPREGISTER, BRABANT

Wat is de T+2 regeling? 
Zolang iemand tot de doelgroep van de Banenafspraak behoort, staat hij in het doelgroepregister. Voldoet iemand niet meer aan de criteria voor opname in het doelgroepregister? Dan blijft hij in principe geregistreerd staan tot en met 31 december van het lopende jaar plus nog twee jaar daarna. Hij telt al die tijd mee voor de banen
afspraak. Deze ‘meeteltermijn’ wordt de T+2 regel genoemd. In de zomer van 2017 heeft demissionair staatsecretaris Klijnsma aan de Kamer laten weten de inwerkingtreding van de T+2 regel op te schorten tot 1 januari 2026. Hierdoor blijven mensen die niet meer voldoen aan de voorwaarden om als arbeidsbeperkte geregistreerd te zijn, in elk geval nog tot en met 31 december 2028 tot de doelgroep behoren. Ook blijven ze meetellen voor de banenafspraak en het quotum.

POWERED BY

powered by