FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Inzicht in skills binnenkort beschikbaar

Belangrijkste inzichten
  • Nieuw: Medio 2019 verschijnt SkillsInZicht: per beroep, profiel en vacature een werk-DNA 
  • SkillsInZicht is een uitbreiding van ArbeidsmarktInZicht: beroepeninformatie  verrijkt met openbare taxonomieën van skills en vaardigheden
  • SkillsInZicht biedt aanknopingspunten om Loopbaanbegeleiding en Leven Lang Ontwikkelen te bevorderen
  • SkillsInZicht is geen loopbaanportaal, jobboard of matchingtool. Samenwerking met en tussen (regionale) initiatieven is volop mogelijk
SkillsInZicht binnenkort beschikbaar 

De arbeidsmarkt wordt steeds dynamischer en vraagt om grote wendbaarheid en flexibiliteit van zowel werknemers als organisaties. Om regio's te ondersteunen bij het realiseren van een toekomstbestendige en wendbare arbeidsmarkt lanceren we medio 2019 binnen ArbeidsmarktInZicht een nieuwe module: SkillsInZicht. 

SkillsInZicht biedt nieuwe inzichten, omdat we de skills en competenties centraal hebben gesteld in de analyse van de regionale arbeidsmarkt. Door de beroepeninformatie uit ArbeidsmarktInZicht te verrijken met de geordende criteria uit openbare bronnen ontstaat een werk-DNA voor een reeks van beroepen. Voor regio's, werknemers, werkgevers en het onderwijs biedt SkillsInZicht zo handvatten om Loopbaanbegeleiding en Leven Lang Ontwikkelen te bevorderen en versterken. 

INZICHT IN OVERSTAPBEROEPEN BIEDT NIEUW PERSPECTIEF

Aan de hand van het werk-DNA is het mogelijk om per beroep kansrijke overstapberoepen te identificeren. De verschillen tussen op het eerste oog zeer uiteenlopende beroepsgroepen blijken dan vaak veel kleiner dan gedacht. Met andere woorden: het gat tussen vraag en aanbod wordt kleiner. Zo krijgen werkzoekenden nieuwe perspectieven op werk en kunnen werkgevers moeilijk vervulbare vacatures wel degelijk invullen. Het denken vanuit skills in plaats van vanuit beroepen draagt bij aan het verkleinen van de huidige arbeidsmarktkrapte. 

voortdurende BEHOEFTE AAN BIJ- OM- EN OPSCHOLING

Kennis en vaardigheden op peil houden door bij-, om- en opscholing: het is een voorwaarde voor werknemers en werkgevers om te kunnen meebewegen met de voortdurende veranderingen op de arbeidsmarkt. SkillsInZicht biedt werknemers, werkgevers en het onderwijs inzicht in de skills die binnen beroepen gevraagd worden. Een dergelijke informatiestroom is essentieel voor Leven Lang Ontwikkelen. SkillsInZicht heeft de ambitie om eind 2019 ook inzicht te geven in de verschuivingen in de gevraagde skills en de nieuw opkomende skills.

SkillsInZicht is geen loopbaanportaal, jobboard of matchingtool

Door werkgevers, werknemers en onderwijs zicht te bieden op kansen en mogelijkheden realiseert SkillsInZicht zijn belangrijkste doel: loopbaanbegeleiding en Leven Lang Ontwikkelen bevorderen, zodat werknemers en organisaties wendbaarder en flexibeler - en dus met meer ontspanning - kunnen reageren op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. SkillsInZicht biedt de inzichten om vanuit ArbeidsmarktInZicht de samenwerking te bevorderen met regionale initiatieven op het gebied van loopbaanbegeleiding, matching en job boarding.  

Bellemeringen en oplossingen Leven Lang Ontwikkelen 

Waarom zijn mensen nauwelijks bezig met Leven Lang Ontwikkelen? Panteia heeft in opdracht van de vaste Commissies voor Onderwijs en Sociale Zaken van de Tweede Kamer een onderzoek uitgevoerd naar de belemmeringen bij burgers (specifieke doelsgroepen) om zich te blijven ontwikkelen. Ook is aan Panteia gevraagd om oplossingen aan te dragen. Het rapport van Panteia kunt u hier downloaden.  De belangrijkste bevindingen waren achtereenvolgens: 

  • In het algemeen blijken mensen uit de doelgroepen nauwelijks stil te staan bij het belang van Leven Lang Ontwikkelen. Hoewel men vaak dromen heeft voor de toekomst, wordt er weinig planmatig vooruitgekeken.
  • De meeste ondervraagden kunnen zich weinig voorstellen bij Leven Lang Ontwikkelen. Desgevraagd blijkt er wel besef te zijn dat Leven Lang Ontwikkelen belangrijk is. Men onderkent dat het essentieel is om: persoonlijke doelen waar te maken om verder te komen (persoonlijke groei), bij te blijven, succesvol te zijn, zelfvertrouwen te hebben, nuttig te zijn voor anderen en waardering te krijgen.
  • Hoewel er zeker een latent besef is van het belang van Leven Lang Ontwikkelen, wordt dit besef slechts zeer beperkt omgezet in gedragsintenties en vrijwel niet in getoond gedrag. Uitzondering hierop zijn vooral de mensen met een sterke interne drive om hun persoonlijke doelen te realiseren. Binnen de doelgroepen van het onderzoek zijn dit vooral  ‘flexkrachten’ die ‘voor zichzelf’ zijn begonnen.

 

POWERED BY

powered by