FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

CBS: Jonge mannen hebben nu vaker betaald werk dan jonge vrouwen

belangrijke inzichten
  • Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat de netto arbeidsparticipatie van jonge mannen (15-25 jaar) hoger lag dan die van jonge vrouwen van dezelfde leeftijd in december 2022

  • Zo had 77,4% van de jonge mannen in december betaald werk, terwijl dit bij vrouwen 75,2% was.

  • Sinds 2003, het jaar waarin het CBS de arbeidsparticipatie begon te meten, lag de arbeidsparticipatie bij jonge vrouwen hoger dan bij jonge mannen. In mei 2022 was dit nagenoeg gelijk (0,1% verschil).

  • Er zijn verschillen te zien tussen de beroepsklassen waarin de jongeren werken. In de horeca kwamen er in de dienstverlenende beroepen zowel jonge mannen als jonge vrouwen bij, maar in de ICT-beroepen gingen er meer jonge mannen werken dan jonge vrouwen. Het gaat hier met name om ingenieurs en software- en applicatieontwikkelaars.

  • De arbeidsdeelname onder 25-plussers nam tijdens de coronacrisis minder sterk af dan bij de jongeren. In de categorie 25-45 jarigen nam de arbeidsdeelname onder vrouwen meer toe dan bij mannen.

Bruto en netto arbeidsparticipatie

Binnen ArbeidsmarktInZicht is op provinciaal en landelijk niveau de bruto en netto arbeidsparticipatie gemonitord (zie onderstaande grafiek). Op landelijk niveau zijn beide parameters nog nooit zo hoog zijn geweest. Op provinciaal niveau zijn echter verschillende patronen te zien. Zo is de arbeidsparticipatie in Zeeland en Noord-Holland, in tegenstelling tot de andere provincies, aan het afvlakken in de laatste twee kwartalen. 

 

Bruto en netto arbeidsparticipatie, per kwartaal

 

Lees verder

Geïnteresseerd in de trends van de netto arbeidsparticipatie binnen de verschillende leeftijdscategorieën? Klik op onderstaande links voor grafieken op AIZ omtrent arbeidsdeelname en het volledige artikel.

 ArbeidsmarktInZicht: Arbeidsdeelname

 CBS: Jonge mannen hebben nu vaker betaald werk dan jonge vrouwen

POWERED BY

powered by