FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Krapte aan personeel in Limburg loopt verder op

Belangrijkste inzichten
  • De krapte aan personeel is in het tweede kwartaal van 2019 weer verder toegenomen  in Limburg
  • Limburg kent in het 2e kwartaal van 2019 ten opzichte van de andere provincies een relatief gemiddelde spanning op de arbeidsmarkt.
  • Ten opzichte van Nederland is de krapte in Limburg in het 2e kwartaal van 2019 relatief hoog in de beroepsklassen: dienstverlenende en agrarische beroepen
  • De beroepsgroep Leraar basisonderwijs kent in Limburg in het 2e kwartaal van 2019 een 'ruime' arbeidsmarktspanning. 
  • Het lerarentekort in het basisonderwijs lijkt momenteel vooral in de Randstad een groot probleem te zijn. Door uitstroom van oudere leraren, die vervangen moeten worden, gaat het  lerarentekort de komende jaren ook in Limburg een grotere rol spelen.
Krapte aan personeel neemt verder toe in Limburg

De krapte aan personeel is in het tweede kwartaal van 2019 in Limburg weer verder toegenomen en is landelijk zelfs hoger dan in het ‘recordjaar’ 2008. De typering 'krap' blijft dan ook net als voorgaande kwartaal van toepassing voor de Limburgse arbeidsmarkt. 
In een krappe arbeidsmarkt is er meer vraag naar arbeidskrachten dan aanbod, waardoor werkgevers knelpunten ondervinden bij het invullen van vacatures, terwijl werkzoekenden een betere concurrentiepositie ervaren. 

Vergelijken we de Limburgse arbeidsmarktspanning met andere provincies dan kent Limburg een gemiddeld krappe arbeidsmarkt. De provincie Zeeland kent in het tweede kwartaal van 2019 van alle provincies de grootste arbeidsmarktspanning (zeer krap), terwijl de provincie Groningen de laagste arbeidsmarktspanning kent. 

Ontwikkeling arbeidsmarktspanning naar beroepsklasse, 2e kw 2017 - 2e kw 2019

De spanningsindicator van het UWV verschaft inzicht in de spanning op de arbeidsmarkt. Het is de verhouding tussen openstaande en kortdurende vacatures. Een score > 1,5 is gunstig voor werkzoekenden; er is meer vraag dan aanbod (typering krap). Wanneer de score > 4,0 is de situatie zeer krap.  Een score lager dan 0,67 is ongunstig voor werkzoekenden; er is meer aanbod dan vraag. Bij een score < 0,25 is de situatie zeer ruim. Bij een score tussen 0,67 en 1,5 is er sprake van evenwicht op de arbeidsmarkt. 

Krapte relatief groot in dienstverlenende en agrarische, beroepen

In de beroepklassen ICT beroepen, Dienstverlenende beroepen en Technische beroepen ervaren werkgevers in Limburg in het tweede kwartaal van 2019 de grootste krapte aan personeel. Vergelijken we de arbeidsmarktspanning naar beroepsklasse met Nederland dan valt op dat in Limburg de krapte relatief groot is voor de Dienstverlenende en Agrarischeberoepen. De arbeidsmarktspanning in de Pedagogische en ICT beroepen is juist relatief laag ten opzichte van Nederland. 

Arbeidsmarktspanning naar beroepsklasse, Nederland en Limburg (2e kw 2019)
Arbeidsmarktspanning leraar basisonderwijs 'ruim' in Limburg

Het lerarentekort in het basisonderwijs is momenteel een actueel thema. Als we kijken naar de spanningsindicator van het UWV blijkt de arbeidsmarktspanning voor de beroepsgroep Leraar basisonderwijs in Limburg in het 2e kwartaal van 2019 'ruim' te zijn. Voor Nederland is er wel sprake van een 'krappe' arbeidsmarkt.

Regionale scheefgroei in lerarentekort basisonderwijs
Op basis van de regionale spreiding van de spanningsindicator lijkt het lerarentekort in het basisonderwijs vooral in de Randstad een groot probleem te zijn. Naarmate de afstand tot de Randstad afneemt, is het makkelijker om vacatures in het basisonderwijs vervuld te krijgen. Belangrijke oorzaken van deze scheefgroei qua arbeidsmarktspanning zijn:

  • Demografie: in de Randstad neemt het aantal kinderen ten opzichte van meer landelijke gebieden relatief snel toe. In sommige regio's is zelfs sprake van een afname van het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd, met als gevolg dat het aantal banen in deze regio's afneemt. 
  • Betaalbare woningen: in de Randstad is een gebrek aan betaalbare woningen, hetgeen een belemmering kan zijn om naar de Randstad te verhuizen voor een baan in het basisonderwijs.
  • Vrees voor andere mentaliteit: docenten vrezen dat het werk op scholen in grote steden zwaarder is, omdat er meer problematiek zou zijn.

Op basis van ramingen van het lerarentekort (2017-2027) door onderzoeksinstituut Centerdata blijkt dat het lerarentekort de komende jaren in heel het land een rol gaat spelen. Door de uitstroom van oudere leraren zijn veel leraren nodig, ook in de krimpgebieden. Het verplaatsen van leraren uit minder stedelijke gebieden naar de Randstad is dan ook geen structurele oplossing: je verplaatst het tekort daarmee alleen maar. 

Oplossingen personeelstekorten onderwijs
Op verschillende manieren wordt momenteel geprobeerd om oplossingen te vinden voor de lerarentekorten in het basisonderwijs. Voor scholen die te maken hebben met wervingsproblemen zijn gemakkelijke oplossingen niet snel voorhanden. Het vergt investeringen die vaak pas na enige tijd verlichting zullen brengen. Scholen kunnen zij-instromers opleiden, jongeren interesseren voor het beroep van leraar en in andere regio’s werven. Niet alleen het aantrekken van personeel is belangrijk, maar het behouden van personeel ook. Door een aantrekkelijke werkgever te zijn met aandacht voor werkdruk, sfeer, roosters en duurzame inzetbaarheid.

 

Bronnen en lees meer:

POWERED BY

powered by