FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Loopbaanchecks: waardevol of waardeloos?

Belangrijke inzichten
  • De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Saxion Hogeschool en Zuyd Hogeschool hebben, met ondersteuning van Instituut Gak, gezamenlijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van loopbaanchecks.

  • Er bestaan in Nederland honderd verschillende varianten van loopbaanchecks, maar de betrouwbaarheid en validiteit van deze checks zijn niet of nauwelijks aangetoond. Zo zijn er specifieke loopbaanchecks voor cliënten die op een 'kantelpunt' in hun carrière zijn beland en sectorgebonden loopbaanchecks. Daarnaast zijn er veschillen in de mate waarin deelname vrijwillig is, de omvang van de loobaancheck, de frequentie van afspraken en de financiering. 

  • De geschiktheid van een loopbaancheck wordt bepaald door drie componenten: de moeilijkheid van de loopbaanvraag, de (mate van) aanwezigheid van loopbaancompetenties en de afstand tot de arbeidsmarkt.

  • De loopbaancheck kan een positieve bijdrage leveren aan zowel het zelfvertrouwen van de cliënt als het geloof om een waardevolle bijdrage te zijn voor een werkgever.

  • Het succes van een loopbaancheck verschilt per cliënt en hangt af van verschillende factoren: de reden van deelname, wel of niet praktisch opgeleid, anderstalig en het hebben van wel of geen migratieachtergrond.

  • Om de kans op succes te vergroten wordt aanbevolen om de betrokkenheid van (oud-) werkgevers of uitkeringsinstanties te vergroten. Zo is de werkgever of uitkeringsinstantie vaak niet op de hoogte van de loopbaancheck, terwijl praktische ondersteuning vanuit de werkgever kan leiden tot actie en betere mogelijkheden om actie te ondernemen.

  • Ook het reflectief vermogen van de cliënt speelt een belangrijke rol in de stappen die de cliënt neemt na de loopbaancheck.

  • Daarnaast wordt er aanbevolen om meer aandacht te besteden aan (het vaststellen van) de effecten van loopbaanchecks. 

  • Het inzichtelijk maken van de effecten en de effectiviteit, kan de cliënt namelijk motiveren. Daarnaast kunnen evaluatievragenlijsten dienen als herinnering voor de cliënt om geplande loopbaanactiviteiten uit te voeren.

  • Dit zal resulteren in meer winst voor zowel de cliënt als de de loopbaanbegeleider.

Een effectieve loopbaancheck

Een loopbaancheck wordt als effectief bestempeld als deze bijdraagt aan de overeenkomst tussen de deelnemers en diens baan of werkzaamheden. Daarnaast kan een loopbaancheck bijdragen aan het komen tot loopbaangerichte actie of activiteiten. Dit kan door concrete plannen te maken en loopbaanstappen van cliënten in kaart te brengen en eventueel ook te ondersteunen. Ook heeft een effectieve loopbaancheck een positieve invloed op de attitude van de cliënt. De cliënt krijgt dankzij de effectieve loopbaancheck een positievere kijk op het grdrag dat nodig is om de gewenste lopbaandoelen te realiseren. Kwalitatief goede loopbaanchecks zijn effectief als bovengenoemde facetten versterkt worden.

Over instituut gak

Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid en arbeidsmarkt in Nederland door het investeren in maatschappelijke projecten, onderzoek en leerstoelen. Naast een aantal langlopende, grootschalige onderzoeksprogramma’s worden ook onderzoeksvragen gesteld die met een kortlopende studie kunnen worden beantwoord.

lees verder

Benieuwd naar hoe dit onderzoek tot stand is gekomen en wat de gedetailleerde adviezen zijn om de loopbaanchecks te optimaliseren? Klik op onderstaande link voor het volledige rapport.

 

 Instituut Gak: Verder op weg met loopbaanchecks

POWERED BY

powered by