FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Minder immigranten van buiten de EU in 2020

BELangrijkste inzichten
  • In 2020 kwamen 171.000 immigranten met een niet-Nederlandse nationaliteit naar Nederland. Dat is een afname van 44.000 (ruim 20%) ten opzichte van 2019. 
  • Vooral het aantal migranten van buiten de Europese Unie of EFTA-landen (Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland) nam af. Dit aantal daalde van bijna 90.000 naar 61.700.
  • De sterkste afname binnen deze groep vond plaats onder de kennismigranten. In 2019 waren dit er nog 12.800, terwijl dit aantal daalde naar 7.000 in 2020. 
  • In de eerste maanden van 2021 steeg het aantal immigranten echter weer.

2020 was wereldwijd een veelbewogen jaar vanwege de coronacrisis. De effecten hiervan zien we ook terug in de migratiecijfers. In een recentelijke publicatie van het CBS zien we bijvoorbeeld dat in 2020 het aantal immigranten zonder Nederlandse nationaliteit met 20% daalde tot 171.000, ten opzichte van 2019. Het aantal Nederlanders dat in dit jaar terugkeerde naar Nederland bedroeg daarnaast ruim 50.000. De grootste daling van het aantal immigranten is te zien onder de immigranten van buiten de EU en EFTA (Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland). Deze aantallen zakten van pakweg 90.000 in 2019 naar 61.700 in 2020. Binnen deze groep was de daling het grootst onder de kennismigranten, die bijna met de helft afnam van 12.800 in 2019 naar 7.000 in 2019. 

Klik op de onderstaande grafiek om voor verschillende nationaliteiten het aantal kennismigranten in Nederland te zien veranderen door de jaren heen. Voor vrijwel alle nationaliteiten neemt het aantal nieuwe kennismigranten toe, met India als koploper, maar in 2020 zien we inderdaad een sterke afname. 

Kennismigranten naar nationaliteit

Geïntereseerd in de volledige publicatie van het CBS of meer informatie over de arbeidsmarkt? Klik dan op de onderstaande links.

Lees de volledige publicatie

  CBS: Vooral minder immigranten van buiten de EU in 2020

Meer arbeidsmarktdata

  Dataportaal ArbeidsmarktInZicht

POWERED BY

powered by